AB Mauri in Dordrecht stelt grondstoffen samen voor bakkerijen. Als primaire energiebron gebruiken ze stoom uit hun aardgas gestookte stoomketel. Deze stoom wordt gebruikt in het productieproces en in de stookperiode voor de verwarming van hun kantoorgebouwen. AB Mauri wilde onderzoeken of er duurzamere alternatieven zijn en hoe die te implementeren.

Onderbelasting Stoomketel zorgt voor efficiency-verlies  

In de huidige situatie is de stoomketel uitgerust met een economiser en een rookgascondensor. Ook wordt het merendeel van het condensaat teruggevoerd. Uit een simulatie van het stoomsysteem blijkt dat er sprake is van efficiency verliezen. De stoomketel is het grootste deel van de tijd onder belast, zelfs in de stookperiode. Dit heeft een legitieme reden: in het verleden was de vraag naar stoom veel hoger, door  warmte vragende processen die inmiddels zijn gestopt. Als een stoomketel ver beneden zijn laaglast opereert, zakt de efficiency. In combinatie met  warmteverliezen, maakt dat het interessant werd om te kijken naar alternatieven.  

Kansen vanuit onderzoek: elektrificatie en warmteverlies verminderen 

BlueTerra kwam vanuit de analyse tot het volgende advies: koppel de kantoorverwarming van het stoomsysteem af, elektrificeer de procesgebruikers en stop de huidige stoomketel en neem deze uit bedrijf. Hiermee wordt een forse energiebesparing gerealiseerd, doordat de grote warmteverliezen in het huidige systeem en de inefficiënte bedrijfsvoering van de te laag belaste stoomketel teniet gedaan worden. 

In de implementatie helpt ons advies bij het stellen van de voorwaarden. Zo moet bij de keuze van een nieuw verwarmingssysteem voor de kantoren, rekening gehouden worden met de begrensde stroomaansluiting. Directe elektrificatie zonder verdere isolatiemogelijkheden lijkt daarom niet mogelijk. Daarom wordt aanbevolen eerst isolatiemaatregelen door te voeren en daarna de toepassing van een warmtepomp op basis van ondiepe geothermie verder te onderzoeken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is een hybride CV-ketel ook een optie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultant Jan de Rijke. 

De omslag afbeelding toont de continue stoompluim van het flashende condensaat