De productie van staaldraad is een energie intensief proces. Voor hun beitsprocessen en voor de verwarming van draadopslagloodsen en bedrijfsgebouwen gebruikte FN Steel tot nu toe een aardgas gestookt heet water systeem. In samenwerking met het Field Lab Industriële Elektrificatie (FLIE) heeft BlueTerra onderzocht hoe dit systeem het beste verduurzaamd kan worden.

Door een combinatie van directe elektrificatie en restwarmtebenutting toe te passen is het conceptueel mogelijk om de inzet van aardgas in het heetwatersysteem van FN Steel op een rendabele wijze grotendeels te elimineren. Een nieuwe draadopslagloods, waar de draadrollen geconditioneerd opgeslagen worden, kan het beste met vloerverwarming i.p.v. ruimteverwarming uitgerust worden, dit is een efficiëntere manier van verwarmen.

Verdere optimalisatie in de toekomst van het energieverbruik en -kosten lijkt mogelijk via isolatiemaatregelen, slimme regeltechniek en het toepassen van infraroodpanelen om condensatie van water op staaldraadrollen te voorkomen.

In het kader van de Energietransitie is dit een mooi voorbeeld van hoe bedrijven hun energiebehoefte kunnen verduurzamen. Deze studie werd gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam, die geïnteresseerd zijn hoe bedrijven in het Rotterdamse hun aardgasverbruik en CO2 uitstoot kunnen verminderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants Jan de Rijke en David Verster.