Routekaart Energietransitie UMCG 2020

Opdrachtgever
UMCG

Datum
2006-2015

Status project
Betrokkenheid bij uitvoering deelprojecten.

Beschrijving project
Diverse projecten op energiegebied.

Rol BlueTerra

  • Masterplan energievoorziening met gasmotoren en WKO
  • Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheid restwarmte uit te koppelen
  • Advies omtrent installaties bij renovatie

Resultaat
Ondanks groei een stabiel energiegebruik.