Ondersteuning groei bij Dumocom

Dumocom is een producent van PET-flessen en preforms, gevestigd in Almelo. Sinds 1991 levert het bedrijf PET-flessen voor verpakking van chemie, voeding, cosmetica, detergenten en pharma producten. Dumocom beschikt over circa 7.000 m2 fabrieksruimte en 3.000 m2 opslagruimte. De belangrijkste processen die plaatsvinden zijn spuitgieten en blow moulding. Daarnaast zijn er diverse utilities, zoals perslucht en koeling. De laatste jaren heeft Dumocom een sterke groei doorgemaakt. Er is veel geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van het machinepark.

Koelwatersysteem
De productiemachines spuitgieten en blowmoulding verbruiken jaarlijks zo’n 2.000.000 kWh aan elektriciteit. Deze elektriciteit is nodig voor de aandrijving van de machines en het smelten van de grondstof. Uiteindelijk wordt vrijwel alle elektriciteit omgezet in warmte die moet worden afgevoerd. Hiervoor is een koelwatersysteem geïnstalleerd dat koud water naar de productiemachines voert om warmte van de oliekoelers af te voeren en het product te koelen.

Het oude koelsysteem had één gekoeld watercircuit. In de nieuwe situatie worden twee circuits aangebracht. Eén ‘hoog’ temperatuurcircuit op circa 25°C zal gebruikt worden voor het koelen van de oliekoelers van de spuitgietmachines en het product van de blowmoulding machines. Het tweede koelwatercircuit met een lagere watertemperatuur (10 – 12°C) zal gebruikt worden voor de matrijskoeling van de spuitgietmachines.

Door deze splitsing is het mogelijk om de warmte van het eerste koelcircuit met een temperatuur van 25°C, zonder tussenkomst van een koelmachine, af te voeren naar de buitenlucht door gebruik te maken van een zogenaamde adiabatische koeler. Deze koeler wordt ook verbonden met het tweede koelwatercircuit van 10 – 12°C, om in de winterperiode bij lage buitentemperaturen ook zonder tussenkomst van de koelmachine te kunnen koelen.

De ventilatoren van de koeler worden frequentiegeregeld, zodat onnodig gebruik van elektriciteit wordt voorkomen. Ook de koelwaterpompen worden van een

frequentieregeling voorzien. Daarnaast wordt overwogen het gehele koelsysteem van een optimalisatieregeling te voorzien, zodat extra energie kan worden bespaard door bijvoorbeeld gedurende nachturen meer koude te laden en gedurende piekuren vermogens af te schakelen.

Energiebesparing
De jaarlijkse energiebesparing van deze duurzame koudelevering is circa 226.000 kWh. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing op primaire energie van ruim 2.000 GJ en ruim 101 ton CO2. Naast de optimalisatie van het koelcircuit heeft Dumocom ook al zijn verlichting vervangen door LED en zijn de ventilatoren en compressoren voor de perslucht van een efficiëntere regeling voorzien. Al met al bespaart het bedrijf daarmee jaarlijks circa 226.000 kilowattuur per jaar, het elektriciteitsverbruik van 50 tot 70 Nederlandse huishoudens. Naast energiebesparing heeft dit ook tot een betere beheersing van de productieprocessen geleid, zoals minder uitval en een grotere betrokkenheid van de medewerkers. Om dit vast te houden, stelt de directie maandelijks kengetallen ter beschikking die inzichtelijk zijn voor de medewerkers.

Rol BlueTerra
In 2013 is er bij Dumocom een Energie Potentieel Scan uitgevoerd en een Energy Efficiency Plan (EEP) opgesteld. Dit is in samenwerking met Polymer Science Park (Zwolle) gedaan. Twee studenten van Hogeschool Windesheim hebben een vooronderzoek uitgevoerd. BlueTerra heeft dit verder uitgewerkt, geanalyseerd en er zijn energiebesparende maatregelen doorgerekend. In het EEP is een selectie gemaakt van uit te voeren maatregelen in de eerste vier jaar. De belangrijkste maatregelen bleken te liggen in de sfeer van koelen, perslucht en instellingen van productiemachines. Voor het koelen heeft BlueTerra een installatieconcept opgesteld, en is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel. Tijdens de uitvoering heeft BlueTerra een aantal inspecties uitgevoerd om de beoogde energiebesparing te waarborgen. Dit project is gerealiseerd mede dankzij deze toegekende subsidie.