Ondersteuning energietransitie Greenport Aalsmeer en Greenport NHN

De tuinbouwsector staat voor een grote opgave. Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland zijn overeengekomen dat onder voorwaarden het Klimaatakkoord gevolgd moet worden en dat de landelijke ambitie voor de tuinbouw blijft om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het betreft een gedeelde opgave: de ondernemers moeten aan de slag maar de overheden en Greenports ook. BlueTerra ondersteunt de programmateams van Greenport Aalsmeer en Greenport NHN.

Voortgang
De recent gepresenteerde WUR-rapportage over de voortgang van de energietransitie in de glastuinbouw schetst het beeld dat de stapeling van landelijke regelgeving de transitie in de glastuinbouw eerder belemmerd dan bevorderd. Dat betekent echter niet dat de transitie in Noord-Holland stokt. Integendeel. Er worden mooie successen behaald, mede door goede samenwerking tussen Provincie, gemeenten, Greenports, Glastuinbouw Nederland en andere organisaties. Er wordt onder andere gewerkt aan aardwarmte en warmtenetten en aan de levering van

CO2, bijvoorbeeld de uitbreiding van OCAP naar PrimA4a. Centraal staat de gebiedsgerichte aanpak: samen met de ondernemers en gemeenten aan de slag.

Innovatie
Er vindt volop innovatie plaats. Energieconsultant Jeroen Larrivee van BlueTerra noemt de gasloze nieuwbouw van Ko Kolk Hortensia een schoolvoorbeeld voor andere bedrijven die willen verduurzamen. “Door het Warmte Koude Opslag systeem in de bodem, gecombineerd met een warmtepomp, wordt in de zomer warmte in de kas ‘geoogst’ door de warmtepomp en via de warmtewisselaar in de bodem opgeslagen. In de winter werkt het systeem omgekeerd: de warmte uit de bodem wordt via de warmtewisselaar afgegeven aan de warmtepomp, die het verwarmingssysteem in de kas verwarmt. Het koude retourwater van de warmtepomp gaat via de warmtewisselaar weer de bodem in. De kas wordt zo duurzaam verwarmd en de bodemtemperatuur blijft in balans.”