Upgrading warmtekrachtcentrale Universitair Medisch Centrum Utrecht

Het UMC Utrecht beschikt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw over een warmtekrachtcentrale, gevoed door aardgas, voor de opwekking van elektriciteit, warmte en ook koude. De belangrijkste functie van de warmtekrachtunits is het leveren van ononderbroken (preferente) elektriciteit aan het ziekenhuis bij uitval van het openbare net. De eerste generatie warmtekrachteenheden (bestaande uit drie gasmotoren van elk 1 MWe) is in 2003 vervangen door drie Wärtsilä units van elk 2,1 MWe. Vanwege de technische conditie en de hoge emissies zijn deze machines aan vervanging toe. Gekozen is voor drie aardgas gevoede warmtekrachtunits van het fabricaat Jenbacher van elk 2,7 MWe.

Deze machines hebben een aanzienlijk hoger elektrisch rendement en een veel

lagere uitstoot van stikstofoxiden en onverbrande koolwaterstoffen. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

De vervanging van de warmtekrachteenheden wordt gefaseerd in 2021 uitgevoerd door Zwart Techniek uit IJmuiden. Tijdens de vervanging mag de levering van energie en noodstroom aan het ziekenhuis uiteraard niet onderbroken worden. Eind 2021 is de vervanging afgerond. Daarmee voldoet het UMC Utrecht volledig aan de (emissie-)eisen en kan de installatie zeker weer tien jaar vooruit. BlueTerra verzorgt de projectbegeleiding. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen.