Renovatie energiecentrale bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

In de periode 2004 – 2013 werkte het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam aan een totale renovatie van de energievoorziening. De complete energievoorziening van het AMC is verdeeld over twee locaties; de hoofdcentrale en de hulpcentrale of IWO-centrale. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de energievoorziening geen gevaar te laten lopen. De hoofdfuncties, zoals (nood)stroom, warmte, koude, ademlucht et cetera, zijn stapsgewijs aangepakt. Nieuw is de toepassing van dual fuel warmtekrachteenheden.

Projectgegevens

Noodstroom 12,5 MWe
Koude 30 MWth
Warmte 50 MWth
Ademlucht 1.500 Mn3/u

Rol BlueTerra

Studie, voorontwerp, definitief ontwerp,
bestek, uitvoeringsbegeleiding

Energieconcept
Het karakter van het totale energieconcept is als volgt te omschrijven.

• Vergroting van de opwekcapaciteiten analoog aan de groeiende energievraag
• Verbetering van de energieinkoop- voorziening (capaciteit, leveringszekerheid)
• Optimalisatie van de bedrijfsvoering
• Verbetering van de betrouwbaarheid en leveringszekerheid
• Verbetering van de totale efficiency
• Reductie van emissies, waarvan met name CO2 en NOx
• Optimalisatie van distributiesystemen van heet water en gekoeld water
• Duurzame koude voor de basiskoudevraag
• Optimale benutting van wkk-warmte (HT/SMO/LT)

Vakdisciplines
Bij het ontwerp en de uitvoering heeft BlueTerra kennis geleverd ten aanzien van de volgende disciplines.

• Warmteopwekking
• Stoomproductie
• Koudeopwekking en -distributie
• Hoogspanningsdistributie en -verdeling
• Laagspanningsdistributie en -verdeling
• Noodstroominstallaties
• Regeltechnische schakelinstallaties
• PLC- en SCADA-techniek
• Waterbehandeling

 

Excerpt
In de periode 2004 – 2013 werkte het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam aan een totale renovatie van de energievoorziening. De complete energievoorziening van het AMC is verdeeld over twee locaties; de hoofdcentrale en de hulpcentrale of IWO-centrale. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de energievoorziening geen gevaar te laten lopen. De hoofdfuncties, zoals (nood)stroom, warmte, koude, ademlucht et cetera, zijn stapsgewijs aangepakt. Nieuw is de toepassing van dual fuel warmtekrachteenheden.