Renovatie ademluchtinstallatie bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Als onderdeel van de totale renovatie van de energiecentrale van het AMC is ook de ademluchtinstallatie vervangen. De oude ademluchtinstallatie was sterk verouderd en had een te lage capaciteit. Koeldrogers moesten in de zomer functioneren onder hoge ruimtetemperaturen. Het ontwerp is gestart met het bepalen van het ademluchtverbruik. Metingen gaven een goed beeld van het huidige afnamepatroon. De nieuwe installatie is in capaciteit uitgebreid en voldoet volledig aan de Europese Farmacopee en NEN-EN 7396. De ziekenhuisapotheker is tegenwoordig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie en de verstrekking van ademlucht. Een goede afstemming tussen de techniek en de apotheker is dus van belang.

Gekozen concept
De installatie bestaat uit vier compressoren van Berko, waarvan er drie elektrisch zijn en één dieselgedreven. De compressoren zijn oliegesmeerd en niet toerengeregeld. Door de vrij constante afname is er weinig voordeel te behalen uit toerengeregelde compressoren. De compressoren zijn voorzien van energiezuinige EFF1-motoren. Achter deze compressoren zijn drie filterstraten geplaatst. Deze zijn achtereenvolgens opgebouwd uit een koeldroger en een adsorptiedroger met voor- en nafilters.

Er is gekozen voor de plaatsing van koeldrogers om de hoeveelheid regeneratielucht van de adsorptiedrogers te beperken. De adsorptiedrogers zorgen voor een dauwpuntverlaging tot minimaal -31°C.Het aantal compressoren en filterstraten is zodanig, dat er altijd één compressor of filterstraat in onderhoud en één compressor of filterstraat in storing kan zijn. Tijdens pieken kan er een tweede compressor ingeschakeld worden.

De installatie is in staat om bij pieken ruim 400 l/s bij 10 bar(o) te leveren. Hiermee is het één van de grootste ademluchtinstallaties van Nederland. In de wintersituatie wordt de restwarmte van compressoren benut om de aangrenzende koelmachineruimte te verwarmen.

Rol BlueTerra

  • Voorlopig en definitief ontwerp
  • Bestek
  • Uitvoeringsbegeleiding