Vreugdenhil op weg naar klimaatneutraal

Vreugdenhil Dairy Foods verwerkt jaarlijks rond een miljard kilo melk tot melkpoeders. Hiervoor beschikt het bedrijf over productielocaties te Gorinchem, Barneveld en Scharsterbrug. Het nieuwe hoofdkantoor te Nijkerk voldoet aan de BREEAM Outstanding-kwalificaties. Vreugdenhil heeft BlueTerra Energy Experts geselecteerd om de haalbaarheid te bepalen van een negental maatregelen om klimaatneutraal te kunnen produceren in 2029 op alle vier de locaties.

Een mooie uitdaging voor BlueTerra; temeer daar het gaat om hoge temperatuurtoepassingen (boven de 200 graden Celsius) en een energiegebruik van miljoenen m3 aardgas en miljoenen kWh elektriciteit. In het onderzoek zijn duurzame opties zoals zon, wind, geothermie en biomassa bekeken. De ambitie van klimaatneutraal in 2029 kan voor de locaties Barneveld en Nijkerk relatief eenvoudig worden gerealiseerd. Voor de productielocaties in Gorinchem en Scharsterbrug is het door de complexere productieprocessen nog geen gelopen race, maar Vreugdenhil zet zich hier volledig voor in.