Vermeulen Groep behaalt niveau 5 CO2-prestatieladder

De overheid stelt steeds hoger eisen aan duurzaamheid bij toeleveranciers. In de bouwgerelateerde sector, waar Vermeulen Groep actief is, betekent dit dat certificatie voor de CO2-prestatieladder een ‘knock-out-criterium’ is. Stelde de opdrachtgever een aantal jaar geleden trede 3 als vereiste, in steeds meer gevallen wordt nu trede 5 vereist. Om overheden als belangrijke opdrachtgever te behouden, maar ook om duurzaamheid en energiebesparing verder te implementeren, vroeg Vermeulen Groep aan BlueTerra Energy Experts om ondersteuning bij het behalen van het CO2-bewust certificaat niveau 5. Vermeulen Groep is onlangs beloond voor haar inspanningen op dit gebied met de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder.

 

BlueTerra Energy Experts begeleidde Vermeulen Groep bij de benodigde activiteiten op niveau 4 en 5 van de CO2-Prestatieladder: het opstellen van de scope 3-inventarisatie, twee ketenanalyses en de inventarisatie van strategieën voor CO2-reductie in de keten. Hierbij gebruikte BlueTerra Energy Experts het participatieve adviesmodel, waarbij door middel van interviews en workshops de werknemers van alle lagen in het bedrijf betrokken zijn bij de reductie van de CO2-uitstoot. Deze unieke aanpak wierp zijn vruchten af en kreeg de complimenten van de certificerende instantie!

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Neem dan contact op.

Chris Adriaanse, projectleider Vermeulen Projectbureau: “Voor Vermeulen Groep is de CO2-Prestatieladder van belang om te blijven voldoen aan de duurzaamheidsvraag vanuit de markt. We hebben BlueTerra Energy Experts gekozen voor de ketenanalyses vanwege de specifieke expertise en jarenlange ervaring op dit gebied.”