CO2-opslag kan de energietransitie helpen

CO2-opslag kan de energietransitie helpen [ENSOC]Het kabinet zet in haar regeerakkoord zwaar in op CO2-afvang en –opslag (CCS). Vooral de industrie moet CCS gaan toepassen. Welke mogelijkheden heeft de sector? Stijn Schlatmann, algemeen directeur van BlueTerra Energy Experts gaat in op de verduurzamingsroutes voor de industrie.  Om in 2030 aan de voorgenomen CO2-reductie van 49…