2018 Archives - BlueTerra
229
archive,category,category-229,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Hulpwarmtecentrale Vattenfall ’Amsterdam South Connection’ in aanbouw

ASC_View22

De engineering van de hulpwarmtecentrale voor Vattenfall is afgerond. De centrale vormt een meer dan welkome aanvulling in de expansie van het stadswarmtenet in Amsterdam. De centrale bestaat uit heetwaterketels van in totaal 150 MegaWatt, welke om te bouwen zijn voor toepassing van biobrandstof.

Spil in het concept van de hulpwarmtecentrale is een heetwaterbuffer van 3.600 kubieke meter inhoud. Deze buffer zorgt ervoor dat warmte uit AEB kan worden opgeslagen, om als de vraag daar is, te worden doorgeleverd naar de achterliggende stadswijken Zuideramstel en Nieuw West. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaciteit en verbetert de flexibiliteit van warmte-opwekking (multi source).

Het ontwerp van de centrale is een trots landmark, dat imponerend oprijst nabij de kruising van de A4, de A10, het spoor en de metrolijn bij De Nieuwe Meer. Het project wordt in de loop van 2021 opgeleverd.

Hieronder een video met extra informatie over het project en de timelapse van het bouwproces zoals eind 2020 gemaakt door Vattenfall.

Laatste jaar SDE+ biedt nieuwe kansen voor houtwarmte en zon

 

In een recente kamerbrief zijn de details van de SDE+ 2019 bekend gemaakt. Over de gehele linie zijn de tarieven iets verlaagd. De grootste verlaging zit in de categorieën zonne-energie, vanwege de grote prijsdalingen aldaar. De grootste wijzigingen zitten in de categorieën biomassa. Er zijn nieuwe categorieën toegevoegd, en de basisbedragen zijn iets verlaagd. De regeling gaat in 2019 voor het laatst open. De eerste ronde opent op 12 maart en kent een budget van 5 mld. euro. Naar alle verwachting volgt in oktober een tweede ronde van eveneens 5 mld. euro.

Houtketels

De warmtestaffel voor houtketels groter dan 5 MW is aangepast: de laagste staffel wordt nu 4.500 vollasturen in plaats van 5.000 vollasturen. Dit is gunstig voor tuinders, die vaak de 5.000 vollasturen niet halen. De basisbedragen zijn verlaagd van 50 €/MWh naar 49 €/MWh. Het correctiebedrag blijft 90% van de TTF gasprijs. Voor ketels kleiner dan 5 MW is het basisbedrag verlaagd van 55 €/MWh naar 53 €/MWh. Met deze beperkte wijzigingen blijft de business case in veel situaties voldoende, mits er veel draaiuren kunnen worden gemaakt.

Vloeibare brandstoffen

Voor vloeibare brandstoffen is het basisbedrag verlaagd van 73€/MWh naar 72 €/MWh. Er is geen correctie ingevoerd als compensatie van de accijns die van toepassing is op een deel van de vloeibare brandstoffen.

Nieuwe categorieën

Er zijn twee nieuwe categorieën ingevoerd: ketel op houtpellets groter dan 10 MW voor stadsverwarming, en een houtketel op B-hout van minimaal 5 MW. Met name de eerste lijkt erg interessant, met een basisbedrag van 65 €/MWh en een correctiebedrag van 14 €/MWh.

Zonne-energie

In 2018 zijn de prijzen van zonnepanelen voor stroomopwekking met meer dan 30% gedaald. Dit heeft geleid tot een daling van de systeemkosten van circa 20%. De SDE+ is daarom wederom fors verlaagd: van 106 €/MWh naar 93 €/MWh. De business case van systemen groter dan 1.000 m­2 is nog steeds voldoende. Voor zonnewarmte zijn de tarieven verhoogd naar 98 €/MWh. Dit kan in sommige gevallen in de glastuinbouw een mooie business case opleveren.

Afgekeurde nieuwe technieken

Helaas zijn de volgende technieken nog niet opgenomen in de SDE+ 2019: aquathermie, geothermie voor de gebouwde omgeving, daglichtkas en warmte uit compostering.

Meer details vindt u in de kamerbrief. Heeft u interesse in biomassa of zon? Wacht dan niet te lang, en vraag in 2019 nog aan. Vanaf 2020 wordt er aanzienlijk minder subsidie beschikbaar gesteld. Neem contact op met jeroen.larrivee@blueterra.nl .

Inzicht in het energieverbruik is goud waard

Energiemonitoring op hoofd(meter)niveau is al redelijk standaard bij grote verbruikers en kan zelfs verplicht worden gesteld onder de milieuwet, het activiteitenbesluit of de European Energy Directive (EED). Echter blijven er nog veel kansen liggen omdat er vaak het minimale wordt gedaan om aan deze verplichtingen te voldoen.

Door te meten op deelniveau (waar dit logisch is) en de meetgegevens op te slaan met een interval van 15-60 minuten kunnen deze worden geanalyseerd om grip te krijgen op het energieverbruik. Deze analyse kan bestaan uit een energieverdeling, korte en lange termijn profielen en belastingduurkrommes.

Deze kansen willen wij graag oppakken om een energiemonitoringsysteem optimaal te benutten door samen tot een integraal plan te komen:

  • Een concept maken op basis van wensen, verplichtingen en mogelijkheden
  • Hardware specificeren en leveranciers benaderen.
  • Applicatie selecteren voor het importeren en presenteren van de meetgegevens.
  • Ingeplande analyses van meetgegeven met een bewezen methodiek.
  • Doelgericht besparingsmaatregen identificeren en op basis van technische en economische randvoorwaarden met een nauwkeurige voorspelling van de energetische besparingsmogelijkheden.
  • Inzichtelijk maken of en hoe er kan worden bespaard op aansluitings- en contractkosten van de energievoorziening.
  • Borging van het proces in de organisatie om de continuïteit van energiemonitoring en besparing te garanderen.

 

Zie ook: Energiemanagement op de website van RVO

Kortom, als energiemonitoring op de juiste manier wordt aangepakt is er veel besparingspotentieel en verdient het zichzelf daarom snel terug, meestal al binnen 1 á 2 jaar. Natuurlijk willen wij u hierbij graag helpen, hiervoor kunt u contact opnemen met Dominique Bouchier.

Restwarmte industrie helpt Overijssel bij het aardgasloos wonen, werken en recreëren

BlueTerra is bij drie projecten betrokken waarbij Cogas in Overijssel open warmtenetwerken wil realiseren die gevoed worden met industriële restwarmte. Voor een eerste evaluatie zet BlueTerra een softwaretool in waarmee wij de kosten en baten van uitkoppeling en distributie snel zichtbaar maken. Met iedere megawatt die vrij komt in de industrie kun je het grootste deel van de warmtebehoefte van vijfhonderd woningen dekken.

Veelal zijn er warmtepompen nodig om de temperatuur op het gewenste niveau te krijgen. Zo zal een groot bedrijf 10 MW aan laagtemperatuurwarmte voeden aan een warmtepomp die daar ca 12,5 MW aan nuttige warmte van maakt. Uit schoorstenen van bakkerijen kun je honderden kW’s aan warmte onttrekken door de waterdamp in de rookgassen met behulp van warmtepompen te condenseren. Met behulp van waterbuffers stem je vervolgens vraag en aanbod op elkaar af.

In eerste instantie mikken we op grote afnemers zoals zwembaden, appartementencomplexen, hotels,  gemeentehuizen en verzorgingstehuizen. Als het hoofdnet er eenmaal ligt volgen ook de naastgelegen woonwijken. In Januari start Cogas met de uitwerking van de eerste clusters van ieder project.

Klik hier voor de informatieflyer van Cogas betreffende de realisatie van het open warmtenet in Almelo.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift.

BlueTerra Energy Experts slaat haar vleugels uit!

Met als thuisbasis Veenendaal, is BlueTerra Energy Experts centraal in Nederland gevestigd. Toch merkten we dat onze opdrachtgevers het prettig vinden als we letterlijk dichterbij zitten. Daarom hebben we besloten om uit te breiden. Voortaan vindt u BlueTerra Energy Experts naast Veenendaal ook in Rijssen.

BlueTerra deelt haar locatie in Rijssen met zusterorganisatie DWA, die zich net als BlueTerra inzet voor betrouwbare, innovatieve en kostenbesparende energieoplossingen. Waar BlueTerra zich richt op de industrie, grootzakelijke markt en agriculture, ligt de focus van DWA op de gebouwde omgeving en gebiedsgerichte ontwikkelingen. Hierdoor hebben wij toegang tot een nog groter netwerk van duurzame energieoplossingen. U bent van harte welkom op onze nieuwe vestiging voor een kop koffie!

BlueTerra Masterclass Energietransitie voor de industrie

Ongetwijfeld kent u de beschikbare duurzame technieken op hoofdlijnen en volgt u de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Maar weet u er voldoende van om ze effectief te kunnen toepassen in uw organisatie? Maakt u nu de juiste keuzes voor de toekomst?

Na het volgen van deze masterclass heeft u inzicht in de mogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden van duurzame energie en energie-efficiencyverbetering in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunt u daarna met concrete acties en maatregelen aan de slag te gaan.

Urgentie: met alleen energiebesparing komt u er niet
Klimaat is hot en de urgentie om los te komen van fossiele brandstoffen is hoog. De kabinetsdoelstellingen zijn ambitieus en alleen energiebesparing is niet langer voldoende. BlueTerra Energy Experts ondersteunt industriële organisaties in de energietransitie en wil door haar kennis met u te delen, u op weg helpen richting een CO2-neutrale toekomst. In vijf dagen brengen onze experts u op de hoogte van alles wat er komt kijken bij de energietransitie: van duurzaamheidsbeleid, wet- en regelgeving, tot energiebeleid, diverse duurzaamheidstechnieken (zoals bio-energie, waterstof en energieopslag) tot uiteindelijk een energie masterplan. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.

Klik hier voor het volledige programma en aanmelden

Meld u aan
BlueTerra Energy Experts gelooft in een succesvolle energietransitie door samenwerking. Wij inspireren u met deze masterclass om haalbare beleidsdoelen te formuleren én te realiseren binnen uw organisatie. Bekijk hier het gehele programma. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@blueterra.nl of +31 (0)88 – 520 04 00.

Meerdere winnaars bij “Grijp uw kans” Energiebeurs 2018

BlueTerra was prominent aanwezig op de Energievakbeurs Heat&Power. Veel bestaande en nieuwe contacten wisten ons te vinden om bij te praten of kennis te maken met de diensten van BlueTerra. Grote publiekstrekker was de grijpmachine gevuld met zakjes met zaden van vergeet-mij-nietjes. Dit onder het mom van: krijg grip op de energietransitie en vergeet BlueTerra niet als potentiële partner in dit proces. De zakjes bleken moeilijk grijpbaar, een mooie symbolische parallel met de energietransitie. Het vormde veelal de aanzet tot interessante gesprekken over de kansen en obstakels voor de verduurzaming van de bedrijven van standbezoekers en de rol die BlueTerra daarbij zou kunnen spelen. Wat ons betreft was het daarmee een geslaagde beurs.

Voor 15 standbezoekers was het bezoek van onze stand helemaal een succes. Zij scoorden namelijk een zakje met gouden strik waardoor ze kans maakten op een gratis dagdeel advies van BlueTerra. Hiermee kan een aanzet gegeven worden in het grip krijgen op de energietransitie binnen hun eigen organisatie. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt via onze website en social media kanalen.

Succesvolle BlueTerra themamiddag op de Vakbeurs Energie 2018

 Energietransitie: geen woorden maar daden. De reis naar CO2-neutraliteit

Woensdagmiddag 10 oktober heeft BlueTerra samen met een vijftal opdrachtgever een inkijk gegeven in de praktijk van de energietransitie. Geen wollige verhalen, maar goed nadenken, hard werken én volhouden. In dit artikel een impressie van deze zeer geslaagde themamiddag met meer dan 70 deelnemers. Onder de deskundige leiding van Hans Grünfeld (VEMW) kwam een breed palet aan ervaringen langs.

Martin van Dord van de NRK trapte af. De rubber- en kunststofsector heeft op het gebied van energie efficiency al veel bereikt. Met een terugtredende overheid en het aanscherpen van duurzaamheidseisen, wordt de rol van de branche belangrijker. De NRK neemt die ook. Voor kunststof producten liggen – naast het verduurzamen van de energiebehoefte – grote kansen voor energiebesparing in de keten. Kunststof producten kunnen leiden tot aanzienlijke energiebesparing, bijvoorbeeld in de transportsector.

Danielle van Woerden van Teijin Aramid etaleerde het transitieproces bij een internationale, niet beursgenoteerde onderneming. Teijin is als producent van hoogwaardige aramide vezels al zeer bewust bezig met energiebesparing en efficiency. De producten van Teijin zijn zeer geschikt voor energiebesparing in de waardeketen. Door Teijin is de tweeslag ‘reduce pain’ (besparing) en ‘enlarge gain’ geïntroduceerd. De winst zit niet alleen bij Teijin maar vooral ook bij de gebruikers van de supervezels. Duidelijk is dat Teijin alle kennis in huis heeft voor hun producten en processen maar op het gebied van energietransitie en duurzaamheid leiding nodig heeft. Samenwerken dus!

Rob Wilders van Ecodrukkers benadrukte dat de grafische branche in dit digitale tijdperk al een grote transitie doormaakt, en zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Hoe nuttig is drukwerk? Kan het anders, beter, efficiënter? En als we drukken, kan dit duurzaam? Rob nam ons daarin mee en liet zien dat hierin nog een wereld te winnen is. Bij deze zoektocht moet je soms buiten de gebaande baden treden en tegen de stroom inzwemmen.

André van der Loo van Dumocom is eigenaar van een familiebedrijf dat PET-flessen maakt. Een bedrijf met korte lijnen en hoge motivatie om het ‘anders’ te doen. Boodschap: we staan nog maar aan het begin van de transitie; en voor de kunststofsector is de uitdaging groot. Dumocom investeert hierin: duurzaam koelsysteem, bioplastics en gebruik van recyclaat. André van der Loo droomt van een windmolen bij zijn bedrijf maar dat mag niet. Op het gebied van recycling is ook in Nederland nog veel te winnen, bijvoorbeeld het beter scheiden van kunststof restproducten. Door schoon en zuiver recyclaat te gebruiken kan het energiegebruik drastisch omlaag.

Robert-Jan van der Werf van Corbion en Egbert Klop van BlueTerra vertellen over de samenwerking in de zoektocht naar een duurzame stoomopwekking. Aanjager hiertoe was de ‘H-gas brief’ van minister Wiebes. Al denkend kwamen veel varianten op tafel. Corbion heeft de proceskennis, en BlueTerra de kennis van energiebesparing en duurzame energie. Dit resulteerde in een erg vruchtbare samenwerking. Na selectie en onderbouwing bleven een drietal interessante varianten over. Voor Corbion zijn de ogen verder open gegaan: zowel qua energiebesparingskansen als inzicht in de stappen die nodig zijn voor de verduurzaming van de stoomopwekking. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Waar de brief van Wiebes al niet goed voor is.

Deze koplopers op de weg naar CO2-neutraliteit hebben laten zien dat het goed nadenken en hard werken is om stappen te maken. Waar een wil is, is een weg. Een mooi inzicht om ook komend jaar als BlueTerra weer onze schouders eronder te zetten en bedrijven te ondersteunen om deze stappen richting CO2-neutraliteit te kunnen zetten.

Klik hier voor de link naar enkele presentaties van deze themamiddag.

 

Hoe kunnen bedrijven aardgas uitfaseren?

BlueTerra is door verschillende industriële bedrijven gevraagd om een analyse te maken van de mogelijkheden voor een duurzame warmtevoorziening. Dit naar aanleiding van de brief die zij van minister Wiebes hebben ontvangen om voor 2022 van het G-gas af te gaan. Veel bedrijven grijpen deze situatie aan om na te gaan of de warmtevoorziening op een andere wijze kan worden ingericht. Denk daarbij aan elektrificatie met warmtepompen, restwarmtelevering, geothermie of biomassa.

Zo’n analyse bestaat uit een doorlichting van de bedrijfsprocessen gevolgd door een omgevingsanalyse. De doorlichting van bedrijfsprocessen moet mogelijkheden voor energiebesparing en elektrificatie opleveren. Met de omgevingsanalyse worden de mogelijkheden voor restwarmte van naburige bedrijven en duurzame bronnen in kaart gebracht. Uiteindelijk kunnen in een financiële evaluatie de mogelijkheden tegen elkaar worden afgezet om tot een juiste mix van maatregelen te komen. Aspecten als timing met betrekking tot subsidies, lange termijn verwachtingen, imago, omgevingsfactoren, risico’s en financieringsmogelijkheden worden meegenomen in de evaluatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Stijn Schlatmann, Tel: +31 (0)6-51181100.

Informatieplicht energiebesparing komt eraan

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.
Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan rapporteert u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna rapporteert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Weet u wat deze informatieplicht voor u betekent? Wat is de relatie met EED? Zijn er uitzonderingen? Hoe kunt u de informatieplicht invulling geven? En wat kunt u verwachten van toezicht en handhaving?

Op de website van RVO kunt u zien wat de status op dit moment is: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

BlueTerra Energy Experts heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd via de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij EED, MJA en EIA ontwikkelingen en overzien wij door onze ervaring in de industrie, glastuinbouw en grootzakelijke markt de gehele scope. Wilt u weten wat deze informatieplicht praktisch voor u betekent, neem dan contact op met Michiel Steerneman of Jos Lenselink.