Webinar: Grip op de dynamiek van de energiecrisis

Webinar: Grip op de dynamiek van de energiecrisis Programma Dit webinar geeft grootverbruikers van energie handvaten om op korte én lange termijn grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten voor energie en CO2-emissie. Nu de heftige dynamiek op de gas-, elektriciteits- en CO2-markt zich helder aftekent, wordt het hoog tijd voor bezinning. Wat voor…

Regeerakkoord toont forse ambitie voor vergroenen industrie

Regeerakkoord toont forse ambitie voor vergroenen industrie Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om de Nederlandse industrie in Europa en wereldwijd de duurzame norm te laten stellen. Hoewel het regeerakkoord nog weinig concrete plannen bevat is wel duidelijk op welke manier het verduurzamingsbeleid de komende jaren wordt ingericht. Hieronder volgt een…

BlueTerra actualiseert de Erkende Maatregelen

BlueTerra actualiseert de Erkende Maatregelen Als gevolg van de Informatieplicht worden steeds meer bedrijven verplicht om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren, de zogenaamde Erkende maatregelen. Dit zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze, binnen bepaalde technische randvoorwaarden, binnen 5 jaar worden terugverdiend. Bedrijven moeten zelf nagaan of ze deze maatregelen kunnen treffen en dit rapporteren aan…

Met een WKO is steeds meer mogelijk

Met een WKO is steeds meer mogelijk   De aarde biedt ons kansen om warmte en koude uit de bodem te halen. Warmte-koude opslag (WKO) is een betrouwbare energiebron en buffer, die zowel duurzaam als zuinig is. Een WKO slaat energie uit het proces en/of de omgeving op in de bodem – een aquifer (een…