Agenda Archives - BlueTerra
233
archive,category,category-agenda,category-233,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Webinar: Praktijkvoorbeelden CO2 heffing industrie

Voor het BlueTerra webinar over de conceptregeling van de CO2 heffing was afgelopen voorjaar overweldigende belangstelling en het heeft ook tot veel reacties geleid. Niet zo gek, want de regeling gaat  de komende jaren grote financiële gevolgen hebben voor de industrie. Inmiddels is de definitieve regeling gepresenteerd en gaat deze over een paar weken in. Tijd om een update over de regeling te geven en dieper op praktijkcasussen in te gaan in een nieuw webinar. 

Ten opzichte van het vorige webinar dit voorjaar zijn we inmiddels een paar stappen verder. Waar er toen nog sprake was van een conceptregeling is het wetsvoorstel CO­­­2 heffing industrie inmiddels door de tweede kamer en de eerste kamer aangenomen. Daarmee wordt de heffing definitief ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

Het definitieve wetsvoorstel is niet sterk gewijzigd in vergelijking met de conceptregeling. De basisprincipes van de heffing zijn gelijk gebleven en de vele reacties tijdens de consultatie op specifieke pijnpunten van de regeling hebben nauwelijks geleid tot aanpassingen. Het reductiepad en het prijspad dat ten tijden van het voorgaande webinar nog niet bekend waren ligt geheel in lijn met de aannames zoals BlueTerra deze destijds heeft gemaakt. De informatie uit ons voorgaande webinar is daarmee nog altijd actueel.

Het afgelopen half jaar heeft BlueTerra Energy Experts voor diverse industriële bedrijven doorrekeningen gemaakt van de kosten voor zowel het EU-ETS als de nationale CO­heffing richting 2030. Hieruit blijkt dat de consequenties per bedrijf sterk kunnen verschillen en afhankelijk zijn van de uitgangssituatie. Interne beslissingen maar ook externe factoren kunnen een grote impact hebben op de CO2 kosten. Een goed inzicht in de impact van de CO­2 kosten is daarbij cruciaal.

Met het nieuwe webinar gaan we in op deze praktijkvoorbeelden. We zullen verschillende casussen toelichten om te laten zien wat de impact is van de heffing en hoe dit investeringsbeslissingen beïnvloedt. Daarnaast is er ruimte om uw vragen over de regeling te stellen aan de experts van BlueTerra, VEMW en VNCI. Het BlueTerra webinar is een aanvulling op de infosessie die de NEa houdt over de CO2 heffing in de industrie.

Het webinar zal plaatsvinden op 4 februari 2021 van 15:00-16:30. Voor meer informatie over het programma en aanmelding klik hier.

 

 

 

 

25 juni webinar verplichting EED energie-audit

MJA/MEE en ETS bedrijven moeten vanaf 2020 voldoen aan de EED-energie-audit verplichting. Veel andere bedrijven moesten in 2016 al een EED energie-audit uitvoeren en zijn nu in 2020 weer aan de beurt. Wat heeft u aan een EED energie-audit, wat zijn de alternatieven en hoe kunt u de EED verplichtingen aanpakken? U leert de ins en outs tijdens ons gratis webinar van 25 juni 2020 (gewijzigde datum).

Sinds 2015 zijn grote ondernemingen verplicht om vierjaarlijks een EED energie-audit uit te voeren. Grote ondernemingen zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. BlueTerra heeft het rapportageformat van de EED-audit in opdracht van RVO opgesteld. Het format is  te vinden op de RVO website. De EED-audit rapportages worden beoordeeld door RVO  op  compleetheid en ambitieniveau. Het niet voldoen aan de EED verplichtingen kan tot boetes leiden. RVO beoordeelt de EED energie-audit, echter de resultaten komen ook ter beschikking van Bevoegd Gezag, die haar conclusies daaruit kan trekken. Er zijn mogelijkheden voor vrijstelling van de EED-energie audit bijvoorbeeld door certificering voor een Energiemanagement systeem of een keurmerk zoals die van de CO2 prestatieladder. Hierover leest u ook meer in ons whitepaper over de EED energie audit.

Op donderdag 25 juni organiseert BlueTerra van 15:30 uur tot 16:30 uur een webinar over dit onderwerp. Indien gewenst kunt u het webinar ook op een later tijdstip terugkijken. Het webinar is specifiek bedoeld voor EED-plichtige bedrijven en organisaties. De deelname aan dit webinar is kosteloos en aanmelden kan via onderstaande link.

AANMELDEN

 

Programma

Tijdens dit webinar geven wij inzicht in wat van de EED-plichtige ondernemingen wordt verwacht.  Daarnaast worden vragen en opmerkingen van de deelnemers belicht. Na het webinar heeft u een goed overzicht van de EED consequenties voor uw organisatie en kunt u beslissen hoe u aan de EED-verplichtingen wilt gaan voldoen.

Het programma voor de webinar ziet er als volgt uit:

 1. Wat houdt de EED voor u in en wat zijn de verplichtingen
 2. Wat levert een EED energie-audit op: hoe haalt u waarde uit uw EED energie-audit
 3. Case studies:
  1. hoe kunt u de EED energie-audit aanpakken
  2. alternatieven/vrijstellingen
 4. Vragenronde

Wilt u deelnemen aan het webinar dan kunt u zich aanmelden via deze link . Na aanmelding ontvangt u een dag van te voren de link naar het seminar in Microsoft Teams. Als u geen Teams heeft kunt u via de browser meedoen. Wij hopen u 25 juni tijdens ons webinar welkom te kunnen heten.

 

EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2020

EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2020

Op 30 januari vindt de vierde editie van het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen plaats in Barneveld. In één middag kunnen ondernemers, adviseurs en gemeenten zich laten bijpraten over alle actuele ontwikkelingen rondom duurzame warmte, energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Michiel Steerneman van BlueTerra verzorgt tijdens deze dag een lezing over slimme samenwerking in de verduurzaming van bedrijven.

Senior adviseur Michiel Steerneman: “Ik kom bij honderden bedrijven per jaar, groot en klein. In allerlei sectoren. En wat mij opvalt, is dat we in essentie allemaal tegen dezelfde belemmeringen aanlopen. In de zoektocht naar energiebesparing, het duurzaam opwekken van energie en hernieuwbare warmte zijn er legio mogelijkheden. Maar men moet ze wel kennen, begrijpen en kunnen toepassen. Zodat het uiteindelijk bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering en een duurzamere regio. Ondanks de Informatieplicht blijven er toch veel kansen liggen. Met de procesaanpak ‘Regie op Energie’ van Groene Allianties de Liemers zien we dat samenwerking zorgt voor betaalbare en haalbare verduurzaming van bedrijven, branches en regio’s. In mijn lezing zet ik de aanpak uiteen en neem ik u mee in de voordelen en impact voor betrokken partijen als gemeenten, accountants, energieconsultants, installateurs en vooral de bedrijven zelf.

Het EZK-evenement is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Voor meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelden kunt u terecht op deze website van RVO.

13 maart Tuinbouw Energiedag 2020

Geannuleerd ivm coronavirus – Tuinbouw Energiedag 2020

Inmiddels is helder dat de Tuinbouw Energiedag ook op 15 mei geen doorgang kan vinden. Gezien het leed wat de crisis veroorzaakt in de tuinbouw vinden we een webinar op dit moment ook niet gepast. Daarom is besloten de bijeenkomst te laten vervallen. Dat is jammer, want we hadden er zin in en alles stond klaar. 

12 maart 2021 staan we er weer en we gaan hard ons best doen om daar een spetterende editie van te maken! Tot dan! #savethedate

European Industry & Energy Summit (EIES) – 10 December 2019

De procesindustrie en de energiesector worden vaak gezien als grote veroorzakers van de klimaatproblemen, terwijl ze juist ook sleutels tot oplossingen bieden. Met het thema Energizing a Sustainable Future willen de initiatiefnemers van EIES 2019 aandacht geven aan deze (doorbraak) innovaties en oplossingen.

TNO, FME en Industrielinqs organiseren de European Industry & Energy Summit (EIES) 2019 op 10 en 11 december in De Kromhouthal Amsterdam. In de industrie worden momenteel verschillende innovaties toegepast en onderzocht die kunnen zorgen voor schonere processen, ketens, clusters en producten. EIES 2019 wil deze innovaties een podium geven.

Innovatie en samenwerkingen

Verschillende ontwikkelingen, nieuwe technologieën en samenwerkingen krijgen tijdens de Summit de aandacht. Technologieën als elektrochemie en elektrificatie komen aan bod. Alsmede circulaire processen zoals de chemische recycling van kunststoffen. En natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en op het gebied van opslag, hergebruik van CO2 en waterstof. Het evenement gaat uit van eenheid in verscheidenheid.

Bijdrage BlueTerra

BlueTerra zal tijdens de EIES 2019 op 10 december een side-event organiseren waarbij cases waaraan BlueTerra heeft bijgedragen centraal zullen staan. Hieronder een toelichting van de onderwerpen die gepresenteerd zullen worden door Jeroen Larrivee en Egbert Klop (engelstalig).

Meer informatie over het programma van EIES 2019 vindt u hier.

 

 • Presentation 1:
  • Title: How to kick-start the energy transition in the Dutch industry
  • Sub title: Energy transition scenarios for the Dutch industry  
  • Summary: Regional insight in industrial energy consumption is needed in order to create transition scenario’s and tools for local governments. Different data sources can be combined to provide insight in how industrial energy use is allocated to industry groups and how it is spread geographically. Transition scenarios can be made based on these sectoral and geographical insights. Jeroen Larrivee from BlueTerra Energy Experts explains a case study based on the province of Brabant.
  • Author: Jeroen Larrivee MSc
  • Function: consultant BlueTerra Energy Experts

 

 • Presentation 2:
  • Title: Intelligent electrification of process heat
  • Sub title: A real opportunity for process industry
  • Summary: Many industrial companies have a historically accountable imbalance in their heat demand. The causes are diverse, e.g.: heat integration projects; expansion, shift from heat demand to electricity demand and decommissioning of the cogeneration units. By smart electrification, CO2-emissions can be reduced by tens of percents. At the same time energy supply can be made considerably more sustainable. Egbert Klop from BlueTerra Energy Experts shows this on the basis of practical examples.
  • Author: Egbert Klop BSc
  • Function: managing director BlueTerra Energy Experts

 

Uitgesteld:Seminar Impact van de CO2 heffing op uw bedrijf

Binnenkort BlueTerra Energy Experts het seminar ‘Impact van CO2-heffing voor uw bedrijf’ in Veenendaal. Met sprekers vanuit onder andere de VNCI en VEMW geven wij u in één middag inzicht in de ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord naar de nationale CO2-heffing en de marktconsultatie. Dit seminar is interessant voor ieder ETS-bedrijf dat wil weten wat de impact van de CO2-heffing zal zijn op zijn organisatie en hoe het hier mee om moeten gaan.

 

C02-heffing: impact op uw bedrijfsvoering en investeringen
Met het nieuwe systeem moet een target van 49% CO2-reductie worden afgedwongen. De progressieve belasting van vermijdbare  CO2-emissie is nieuw en roept veel vragen op. De bedrijven die deelnemen aan het Europese handelssysteem voor CO2, krijgen vanaf 2021 de CO2-heffing voor hun kiezen. De CO2-heffing begint vriendelijk, maar in tien jaar stijgt de CO2-prijs (ETS + heffing) tot 100 tot 150 Euro/ton. Een gemiddeld ETS-bedrijf zal daarom 17 mln moeten investeren tot 2030 om aan de nieuwe standaard te voldoen. Achter de CO2-heffing schuilt een ingewikkelde systematiek met benchmarks en uitruilmogelijkheden. Voor de continuïteit en financiële planning (OPEX en CAPEX) is het dus van groot belang  om hier meer grip op te krijgen. Zodat u tijdig de juiste investeringen reserveert voor deze maatregelen. Zie ook het artikel “De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?” voor een globale uitleg van het ETS en de CO2-heffing.

 

Datum: donderdag 16 april 2020 (wordt uitgesteld, nieuwe datum ntb)
Tijd: ontvangst 13.30u, start programma 14.00u, einde programma 19.00u
Inschrijven: u kunt zich hier inschrijven
Locatie: Hotel Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 Veenendaal
Kosten: €150,-

 

 

Het programma
Tijdens dit seminar geven wij u inzicht in de systematiek van de CO2-heffing, de gevolgen daarvan voor uw organisatie en u ontvangt praktische en haalbare adviezen. Niet alleen van onze experts, maar ook van specialisten vanuit de VNCI en VEMW. Na het seminar begrijpt u niet alleen de aankomende veranderingen, maar beschikt u over de handvaten om hier direct mee aan de slag te gaan binnen uw organisatie.

13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom door Egbert Klop, directeur BlueTerra Energy Experts
14.15 uur Werking van de CO2-heffing voor ETS door Jeroen Buunk, adviseur bij BlueTerra
14.45 uur De gevolgen van ETS en CO2-heffing door Thijs Hoek, adviseur bij BlueTerra

–          Wat is de impact voor mijn organisatie?

–          Rekenvoorbeelden

–          Waar zitten aandachtspunten

–          Welke veranderingen kunnen nog volgn

15.30 uur Koffiepauze
16.00 uur Vertaling van de CO2-heffing voor chemische bedrijven door Martijn Broekhof, hoofd Energie & Klimaat VNCI.

–          Inclusief toelichting aan de hand van rekenvoorbeelden

16.30 uur Stimuleringsmaatregelen: de highlights door Jeroen Buunk, adviseur bij BlueTerra.

–          Handvaten van de verschillende subsidieregelingen

17.00 uur Visie: Carbon taks als stok, SDE++ als wortel? door Hans Grünfeld van de VEMW. Deze lezing dient als introductie op het debat.
17.15 uur Interactief debat met het expertpanel
17.45 uur Gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en drankje

 

 

Aanmelden
Deelname aan het seminar kost €150,- excl. BTW. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op https://blueterra.nl/seminar-co2-heffing. Het seminar vindt plaats in Hotel Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ in Veenendaal.

Bijeenkomst 17 september: Biowarmte Twence twee keer benutten

BlueTerra organiseert met de projectgroep Biowkk een excursie bij Twence in Hengelo. Twence produceert elektriciteit uit afval en levert warmte uit biomassa (sloophout) aan het warmtenet in Enschede en stoom aan de zoutfabriek van Nouryon. Warmtepompen van Ennatuurlijk peppen de restwarmte van Nouryon weer op van 40 tot 70 graden zodat de klanten op het warmtenet warm water voor douche en bad kunnen tappen zonder eigen boilervat en wp. Alle techniek zit in de afleverset in de meterkast.
De middag zal bestaan uit 4 lezingen en een excursie. Voor de excursie kunt u kiezen tussen een excursie naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence of de warmtepompencentrale van Ennatuurlijk.

Voorlopig programma:

 • Ontvangst met broodjes
 • Twence – Groene warmte en stoom voor industrie en warmtenetten
 • Provincie Overijsel: Hengelo als voorbeeld voor bio-energie
 • Innovatie bij bio-energie: cascadering, warmtepomp en CO2-afvang
 • Ennatuurlijk – Industriële warmtepompen in warmtenetten
 • Excursie Twence/Ennatuurlijk wp-centrale DEC Noord

 

Gratis voor onze leden en leden van Warmtenetwerk, PBE, Bio-energie Cluster Oost-Nederland en NBKL.  Voor overige deelnemers geldt het reguliere tarief. U kunt tot 7 dagen voor aanvang van het evenement restitutie aanvragen. Lukt het niet om een ticket te kopen, stuur dan een mail naar jeroen.larrivee@blueterra.nl.

8 maart: BlueTerra Tuinbouw Energiedag

Op 8 maart organiseerde BlueTerra haar jaarlijkse tuinbouw energiedag. Voor dit jaar lag de focus op de weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw.

Visie naar 2030

Na de opening van Stijn Schlatmann, trapte Sjaak van der Tak namens Glastuinbouw Nederland af. De glastuinbouw is al geruime tijd bezig met de energietransitie en is daarmee verder in het bereiken van de klimaat doelen dan andere sectoren. Als brancheorganisatie wil Glastuinbouw Nederland gaan voor een klimaat neutrale sector in 2040. Dit kan alleen door intensieve samenwerking binnen- en buiten de sector en met de beschikbaarheid van (externe-) CO2 en elektriciteit.

Met deze voorwaarden zijn er diverse mogelijkheden om elke teelt fossiel vrij te maken, zoals Feije de Zwart (Wageningen UR) toelichtte. Rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen, zullen warmteterugwinning uit de kas en geothermie een steeds grotere rol gaan spelen.

Duurzame warmte

Juist op het gebied van geothermie is er nog veel onbekend, waarmee projecten risicovol blijven. EBN heeft de opdracht gekregen om deze risico’s te verkleinen. Hiervoor wil EBN als onafhankelijke partij actief participeren in geothermie projecten en daarbij specifieke ondergrond kennis beschikbaar maken voor de gebruikers.

Naast geothermie is er in Zuid-Holland ook een groot project gaande om industriële restwarmte beschikbaar te maken voor tuinders. Tussen plannen en realisatie zit een heel traject, zoals Gerdien Priester van de provincie Zuid-Holland toelichtte. Toch nadert het project het punt van realisatie, waarmee duidelijk wordt welke combinaties van lokale en regionale warmtebronnen beschikbaar zijn.

Voor individuele tuinders zijn er vooral mogelijkheden door de inzet van biomassa. Hoewel de traditionele houtsnippers nog ruim voorradig lijken zullen er meer regionale tekorten gaan ontstaan, aldus Jeroen Larrivee van BlueTerra. Voor nieuwe installaties is het daarom raadzaam om ook alternatieve brandstof vormen te onderzoeken, zoals shreds en houtpellets.

Voorbereid op de toekomst

Ook zonder vernieuwing van de warmtevoorziening kunnen tuinders zich actief voorbereiden op de komende transitie. Zo ontwikkeld LED verlichting zich steeds sterker als alternatief voor de traditionele HPS/SON-T verlichting. Hoewel dit de energievraag fors reduceert, moet het kleurenpalet wel afgestemd worden op het gewas, zoals Arie de Gelder (Wageningen UR) toelichtte.

Voor kassen met lagetemperatuur warmtesystemen en een warmtebuffer kan de toepassing van zonthermie een interessante aanvulling zijn op de reguliere warmtevoorziening. Robbert van Diemen (HRSolar Projects) lichte deze mogelijkheden toe, waaruit bleek dat een groot deel van de zomerse warmtevraag (droogstoken) gedekt kan worden met een minimaal benodigd oppervlakte en een lage investering.

Als afsluiter illustreerde Nick ten Asbroek (Frames) de samenwerking tussen industrie en glastuinbouw door een impressie te geven van CO2-afvang uit biomassa in Sirjansland. Door het industriële zuiveringsproces van gassen te optimaliseren, kan dit proces ook toegepast worden bij middelgrote houtketels. Hiermee kunnen tuinders met een geschikte houtstookinstallatie zuivere CO2 produceren voor de bemesting van hun eigen gewassen.

Presentaties Glastuinbouwdag 2019

BlueTerra – Vooruitzichten biomassa
EBN – Opschaling aardwarmte
WUR – Warmteterugwinning en fossielvrij
Glastuinbouw Nederland – visie Klimaatakkoord
HRSolar Projects – Duurzaam verwarmen in de glastuinbouw
Programma Glastuinbouwdag 2019
Provincie Zuid-Holland – Ontwikkelingen warmtenetten ZH
WUR – Planten en LED
Frames – CO2 capture from biomass combustion

5 maart: Bijeenkomst SDE+, SDE++ en Klimaatakkoord

De tarieven van de SDE+ 2019 zijn inmiddels gepubliceerd. Wat betekenen ze voor uw biomassaprojecten en hoe gaat het vanaf 2020 met de SDE++? Wat staat er in het Klimaatakkoord over bio-energie? Op 5 maart 2019 willen we u op een middagbijeenkomst van projectgroep bioWKK informeren over deze zo belangrijke ontwikkelingen. Het definitieve programma en de locatie maken we zo snel mogelijk bekend.

Voorlopig programma:

 • Ontvangst met broodjes
 • Gerard van Gorkum (ARN) – Energie uit afval in de circulaire economie
 • Martijn Bos (RVO) – Bio-energie in de SDE+ 2019
 • Sander Lensink (PBL) – Laatste nieuws SDE++ 2020
 • Martijn van Lier (Over Morgen) – Rol van bio-energie in het Klimaatakkoord

 

U kunt hieronder tickets bestellen. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met Jeroen Larrivee. Tot 7 dagen voor het event kunt u gratis annuleren.

31 januari: opslag HT warmte – excursie warmtebatterij

Op donderdagmiddag 31 januari gaan wij met het Platform Industriële Warmte op bezoek bij ENCI te Rotterdam waar een warmtebatterij van EnergyNest staat opgesteld. Voor het balanceren van vraag en aanbod van warmte heeft de industrie behoefte aan systemen waarmee hogetemperatuurwarmte kan worden opgeslagen. Voor temperaturen net boven de honderd graden kan gedacht worden aan een waterbuffer. Voor hogere temperaturen moet gedacht worden aan thermische opslag in beton, Phase Changed Materials of chemische opslag van warmte.

De verschillende technieken komen aan bod in lezingen van ENCI/EnergyNest, NUON en de Universiteit van Gent tijdens de themabijeenkomst van Platform Industriële Warmte op 31 januari 2019. Na de lezingen vindt een bezoek plaats aan de onlangs opgestarte warmtebatterij van EnergyNest op het terrein van ENI te Rotterdam.  Voor het exacte programma en aanmelding verwijzen wij naar de website van het platform. Het Platform Industriële Warmte wordt door BlueTerra gefaciliteerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Verdere informatie jan.grift@blueterra.nl