Agenda Archives - BlueTerra
233
archive,category,category-agenda,category-233,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Januari 2020 – Miniseminar: Impact van de CO2 heffing op uw bedrijf

In het mini seminar ‘impact van CO2 heffing voor de industrie’ biedt BlueTerra u in één dag inzicht in de ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord van juni 2019 naar de nationale CO2 heffing, in combinatie met het ETS. De progressieve belasting van vermijdbare CO2-emissie is nieuw en roept veel vragen op. De nationale CO2 heffing gaat komend decennium beslist veel impact hebben op investeringskeuzes van de ETS-bedrijven. Zie het artikel “De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?” voor een globale uitleg van het ETS en de CO2-heffing.

In een gebalanceerd programma wordt veel inhoudelijke kennis aangeboden en worden praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Aan de hand van deze informatie kunt u na deze dag aan de slag om uw CO2-reductieplan uit te werken. U kunt uw opgeven via het inschrijfformulier voor het seminar en eventuele vragen kunt u mailen naar info@blueterra.nl.

 

Datum: Januari 2020
Tijd: ontvangst 15.00u /start programma 15.30u – einde programma 19.00u
Locatie: VONK 360, Traverse 3, 3905 NL Veenendaal (onder voorbehoud)
Kosten: €150,-

 

Programma:

 

1. Theorie: werking van ETS en CO2 heffing
Toelichting van basisprincipes achter ETS en de CO2 heffing

2. Implementatie nationale CO2 heffing
Analyse van onzekerheden en pijnpunten uitvoering nationale heffing

3. Praktijk: gevolgen van ETS en CO2 heffing
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de impact op de energiekosten en de investeringsbeslissingen geschetst

4. Stimuleringsmaatregelen
Overzicht van de verschillende subsidieregelingen

5. Discussie/openstaande vragen

 

We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Bijeenkomst 17 september: Biowarmte Twence twee keer benutten

BlueTerra organiseert met de projectgroep Biowkk een excursie bij Twence in Hengelo. Twence produceert elektriciteit uit afval en levert warmte uit biomassa (sloophout) aan het warmtenet in Enschede en stoom aan de zoutfabriek van Nouryon. Warmtepompen van Ennatuurlijk peppen de restwarmte van Nouryon weer op van 40 tot 70 graden zodat de klanten op het warmtenet warm water voor douche en bad kunnen tappen zonder eigen boilervat en wp. Alle techniek zit in de afleverset in de meterkast.
De middag zal bestaan uit 4 lezingen en een excursie. Voor de excursie kunt u kiezen tussen een excursie naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence of de warmtepompencentrale van Ennatuurlijk.

Voorlopig programma:

 • Ontvangst met broodjes
 • Twence – Groene warmte en stoom voor industrie en warmtenetten
 • Provincie Overijsel: Hengelo als voorbeeld voor bio-energie
 • Innovatie bij bio-energie: cascadering, warmtepomp en CO2-afvang
 • Ennatuurlijk – Industriële warmtepompen in warmtenetten
 • Excursie Twence/Ennatuurlijk wp-centrale DEC Noord

 

Gratis voor onze leden en leden van Warmtenetwerk, PBE, Bio-energie Cluster Oost-Nederland en NBKL.  Voor overige deelnemers geldt het reguliere tarief. U kunt tot 7 dagen voor aanvang van het evenement restitutie aanvragen. Lukt het niet om een ticket te kopen, stuur dan een mail naar jeroen.larrivee@blueterra.nl.

8 maart: BlueTerra Tuinbouw Energiedag

Op 8 maart organiseerde BlueTerra haar jaarlijkse tuinbouw energiedag. Voor dit jaar lag de focus op de weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw.

Visie naar 2030

Na de opening van Stijn Schlatmann, trapte Sjaak van der Tak namens Glastuinbouw Nederland af. De glastuinbouw is al geruime tijd bezig met de energietransitie en is daarmee verder in het bereiken van de klimaat doelen dan andere sectoren. Als brancheorganisatie wil Glastuinbouw Nederland gaan voor een klimaat neutrale sector in 2040. Dit kan alleen door intensieve samenwerking binnen- en buiten de sector en met de beschikbaarheid van (externe-) CO2 en elektriciteit.

Met deze voorwaarden zijn er diverse mogelijkheden om elke teelt fossiel vrij te maken, zoals Feije de Zwart (Wageningen UR) toelichtte. Rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen, zullen warmteterugwinning uit de kas en geothermie een steeds grotere rol gaan spelen.

Duurzame warmte

Juist op het gebied van geothermie is er nog veel onbekend, waarmee projecten risicovol blijven. EBN heeft de opdracht gekregen om deze risico’s te verkleinen. Hiervoor wil EBN als onafhankelijke partij actief participeren in geothermie projecten en daarbij specifieke ondergrond kennis beschikbaar maken voor de gebruikers.

Naast geothermie is er in Zuid-Holland ook een groot project gaande om industriële restwarmte beschikbaar te maken voor tuinders. Tussen plannen en realisatie zit een heel traject, zoals Gerdien Priester van de provincie Zuid-Holland toelichtte. Toch nadert het project het punt van realisatie, waarmee duidelijk wordt welke combinaties van lokale en regionale warmtebronnen beschikbaar zijn.

Voor individuele tuinders zijn er vooral mogelijkheden door de inzet van biomassa. Hoewel de traditionele houtsnippers nog ruim voorradig lijken zullen er meer regionale tekorten gaan ontstaan, aldus Jeroen Larrivee van BlueTerra. Voor nieuwe installaties is het daarom raadzaam om ook alternatieve brandstof vormen te onderzoeken, zoals shreds en houtpellets.

Voorbereid op de toekomst

Ook zonder vernieuwing van de warmtevoorziening kunnen tuinders zich actief voorbereiden op de komende transitie. Zo ontwikkeld LED verlichting zich steeds sterker als alternatief voor de traditionele HPS/SON-T verlichting. Hoewel dit de energievraag fors reduceert, moet het kleurenpalet wel afgestemd worden op het gewas, zoals Arie de Gelder (Wageningen UR) toelichtte.

Voor kassen met lagetemperatuur warmtesystemen en een warmtebuffer kan de toepassing van zonthermie een interessante aanvulling zijn op de reguliere warmtevoorziening. Robbert van Diemen (HRSolar Projects) lichte deze mogelijkheden toe, waaruit bleek dat een groot deel van de zomerse warmtevraag (droogstoken) gedekt kan worden met een minimaal benodigd oppervlakte en een lage investering.

Als afsluiter illustreerde Nick ten Asbroek (Frames) de samenwerking tussen industrie en glastuinbouw door een impressie te geven van CO2-afvang uit biomassa in Sirjansland. Door het industriële zuiveringsproces van gassen te optimaliseren, kan dit proces ook toegepast worden bij middelgrote houtketels. Hiermee kunnen tuinders met een geschikte houtstookinstallatie zuivere CO2 produceren voor de bemesting van hun eigen gewassen.

Presentaties Glastuinbouwdag 2019

BlueTerra – Vooruitzichten biomassa
EBN – Opschaling aardwarmte
WUR – Warmteterugwinning en fossielvrij
Glastuinbouw Nederland – visie Klimaatakkoord
HRSolar Projects – Duurzaam verwarmen in de glastuinbouw
Programma Glastuinbouwdag 2019
Provincie Zuid-Holland – Ontwikkelingen warmtenetten ZH
WUR – Planten en LED
Frames – CO2 capture from biomass combustion

5 maart: Bijeenkomst SDE+, SDE++ en Klimaatakkoord

De tarieven van de SDE+ 2019 zijn inmiddels gepubliceerd. Wat betekenen ze voor uw biomassaprojecten en hoe gaat het vanaf 2020 met de SDE++? Wat staat er in het Klimaatakkoord over bio-energie? Op 5 maart 2019 willen we u op een middagbijeenkomst van projectgroep bioWKK informeren over deze zo belangrijke ontwikkelingen. Het definitieve programma en de locatie maken we zo snel mogelijk bekend.

Voorlopig programma:

 • Ontvangst met broodjes
 • Gerard van Gorkum (ARN) – Energie uit afval in de circulaire economie
 • Martijn Bos (RVO) – Bio-energie in de SDE+ 2019
 • Sander Lensink (PBL) – Laatste nieuws SDE++ 2020
 • Martijn van Lier (Over Morgen) – Rol van bio-energie in het Klimaatakkoord

 

U kunt hieronder tickets bestellen. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met Jeroen Larrivee. Tot 7 dagen voor het event kunt u gratis annuleren.

31 januari: opslag HT warmte – excursie warmtebatterij

Op donderdagmiddag 31 januari gaan wij met het Platform Industriële Warmte op bezoek bij ENCI te Rotterdam waar een warmtebatterij van EnergyNest staat opgesteld. Voor het balanceren van vraag en aanbod van warmte heeft de industrie behoefte aan systemen waarmee hogetemperatuurwarmte kan worden opgeslagen. Voor temperaturen net boven de honderd graden kan gedacht worden aan een waterbuffer. Voor hogere temperaturen moet gedacht worden aan thermische opslag in beton, Phase Changed Materials of chemische opslag van warmte.

De verschillende technieken komen aan bod in lezingen van ENCI/EnergyNest, NUON en de Universiteit van Gent tijdens de themabijeenkomst van Platform Industriële Warmte op 31 januari 2019. Na de lezingen vindt een bezoek plaats aan de onlangs opgestarte warmtebatterij van EnergyNest op het terrein van ENI te Rotterdam.  Voor het exacte programma en aanmelding verwijzen wij naar de website van het platform. Het Platform Industriële Warmte wordt door BlueTerra gefaciliteerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Verdere informatie jan.grift@blueterra.nl

Vakbeurs Energie Brabanthallen

9-11 oktober: Vakbeurs Energie: Industrial Heat + Power

Vakbeurs Energie Brabanthallen

Op 9, 10 en 11 oktober 2018 vindt de 14e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Onderdeel van de vakbeurs is het platform voor de industriële energievoorziening: Industrial Heat + Power. U vindt BlueTerra Energy Experts op de beursvloer standnummer A.046 in Hal 2. In onze stand kunt u aan de slag om letterlijk grip te krijgen op uw energietransitie. Grijpt u raak dan neemt u een duurzaam groen presentje mee naar huis én maakt u kans op de hoofdprijs! Naast een standbezoek nodigen wij u van harte uit op woensdag 10 oktober voor de themamiddag ‘Energietransitie: geen woorden maar daden. De reis naar CO2-neutraliteit’.

Laat u inspireren door koplopers in de industriële markt

In de route naar CO2-neutraliteit staat u voor vele keuzes, welke zijn de juiste voor uw organisatie en hoe krijgt u uw stakeholders mee?

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Grünfeld, algemeen directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), delen op woensdag 10 oktober vijf industriële bedrijven hun reis naar CO2-neutraliteit. Inclusief de uitdagingen, hindernissen, successen en valkuilen. Wij hopen dat de ervaringen van onze opdrachtgevers u inspireren in het kiezen van de juiste route naar verduurzaming. Via deze link bestelt u kosteloos uw toegangskaart. Registreert u zich na 8 oktober, dan betaalt u €25,- entree. Wenst u een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs, mailt u dan uw voorkeur voor een dag en tijd.

Programma op woensdag 10 oktober

14.00 – 14.10 Opening door de dagvoorzitter: Hans Grünfeld, directeur van VEMW

Van Parijs, via klimaattafels naar de enorme uitdaging die voor een belangrijk deel bij de industriële bedrijven terechtkomt. Wat ervaren industriële bedrijven als uitdagingen: nieuwe technieken, financiering of het creëren van draagvlak? Moet dat top down of bottom-up en welke rol kunnen intermediairs of brancheorganisaties vervullen? Hans Grünfeld neemt u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen en geeft daarmee het startsein voor de overige sprekers.

14.10 – 14.35 De rol van een branche organisatie in het energietransitieproces door Martin van Dord, brancheorganisatie Rubber en Kunststofindustrie (NRK).

Martin van Dord, innovatiecoach van de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie geeft inzicht in de branche en de wijze waarop NRK haar leden steunt in de reis naar CO2-neutraliteit. De branche heeft als ambitie en doelstelling om meer energie te besparen dan het eigen gebruik. Naast de bekende collectieve aanpak om energiebesparing te bevorderen en te voldoen aan de wettelijke eisen richt de NRK zich hierbij op het stimuleren en faciliteren van innovatie en ketensamenwerking

14.35 – 15.00 De internationale route naar duurzaamheid door Danielle van Woerden, Teijin Aramid

Als het gaat om het meten van de ecologische impact van de toepassing van hun product Aramide in een toepassing, eco-efficiëntie, loopt aramidevezelproducent Teijin Aramid wereldwijd voorop. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met klanten en de rol van Teijin Aramid in de keten. Recenter is het bedrijf actief aan het kijken hoe ze zelf binnen hun productie processen stappen kunnen maken om de CO2 impact verder te reduceren. Danielle van Woerden, CSR officer, geeft aan hoe zij dit aanpakken. Vragen als: hoe verhoudt de energietransitie zich tot de huidige bedrijfsvoering, hoe betrek je alle locaties en bedrijfsonderdelen bij het grote geheel en wat is de rol van het topmanagement hierin, passeren de revue. Zij neemt u tot slot mee in de route van ambitie naar planvorming en uitvoering.

15.00 – 15.25 Duurzaamheid als verdienmodel in het MKB: Rob Wilders, Ecodrukkers

Bij Ecodrukkers, een grafisch producent van milieuvriendelijk drukwerk, loopt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een rode draad door de gehele organisatie. Hoe hebben zij dit gerealiseerd en hoe borgen zij dit? Algemeen Directeur Rob Wilders neemt u mee in de reis van duurzaamheid als verdienmodel. Ook in een uitdagende markt van de grafische industrie.

15.25 – 15.50 Duurzame productie in het MKB: André van der Loo, Dumocom

Dumocom, duurzaam producent van Petflessen, neemt ons mee in het realiseren van een duurzame productielijn. Hoe stem je af binnen de keten, hoe sluit je aan op de veranderende markt? En tegen welke uitdaging loop je dan aan? Eigenaar André van der Loo deelt zijn ervaringen in deze uitdagende reis. Een reis waarin kennis, samenwerking en helicopterview essentieel zijn.

15.50 – 16.15 Energietransitie in de praktijk door samenwerking, door Robert-Jan van der Werf, Corbion en Egbert Klop, BlueTerra Energy Experts

Corbion produceert biochemische ingrediënten voor voedsel en biochemicals, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Project Engineer Robert-Jan en Managing Director Egbert Klop delen met u hoe ambities en visie werden vertaalt naar een haalbare energietransitie. Zowel organisatorisch als vanuit de techniek bekeken.

16.15 – 16.30 Afsluiting: de belangrijkste lessen en leerpunten

Vijf sprekers, vijf verschillende ervaringen. Tijdens de afsluiting blikt Hans Grünfeld met ons terug. Kunnen we gezamenlijk de grootste gemene deler vaststellen en welke invloed heeft dat op onze focus, doelgroepen, samenwerking en kwaliteit. Heeft u na de lezingen nog vragen, dan bent u nog van harte welkom in de stand van BlueTerra, A.046, hal 2.

Meer informatie of benieuwd naar het gehele programma van de Vakbeurs Energie en Industrial Heat + Power? Bekijk dan de website.

SDE+ regeling versoberd

23 Oktober: Bijeenkomst bio-WKK over duurzame warmte bij HVC

Op 23 oktober organiseerde projectgroep BioWKK een excursie naar HVC in Alkmaar. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa (afvalhout, riooslib), geothermie, zon en wind. Nieuwe ontwikkelingen zijn de uitbreiding van het warmtenet naar glastuinbouwgebieden. HVC heeft nog ruim voldoende warmte uit biomassa en afval om veel meer afnemers te voeden (Presentatie HVC).

Biomassa levert duurzame warmte, maar er komen wel emissies vrij. Toch kan houtstook veel schoner zijn dan men denkt. Eén hedendaagse ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, heeft dezelfde impact op de fijnstofconcentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt (Presentatie Procede). Vanwege de reductiedoelstellingen uit het regeerakkoord moeten afvalverwerkers hard aan de slag om CO2-uitstoot te reduceren. CO2-afvang is hierbij noodzakelijk. HVC gaat een belangrijke pilot doen om CO2 af te vangen en te leveren aan de glastuinbouwgebieden Agriport, Alton en Grootslag (Presentatie HVC). Uiteindelijk is CO2-afvang op veel grotere schaal noodzakelijk. Mogelijkerwijs kan het OCAP netwerk worden uitgebreid en worden gekoppeld aan CO2-opslag in gasvelden op zee (Presentatie OCAP).

Na de lezingen zijn de bio-energiecentrale en de afvalverbrandingsinstallatie bezocht.

Presentaties

Procede-Biomass-Emissies-van-particuliere-en-professionele-houtstook

OCAP-Ontwikkelingen-van-de-CO2-rotonde-in-Noord-en-Zuid-Holland

HVC-carbon-capture

HVC-Warmtenet-Alkmaar

pellets

26 juni: Bijeenkomst groene warmte uit houtpellets

Op 26 juni organiseert de Projectgroep Biomassa & WKK (samenwerking BlueTerra en Energieprojecten.com) een dag over duurzaamheid, herkomst en gebruik van de biomassa die het zwaarst onder vuur ligt: houtpellets. Verschillende experts geven dan hun visie en praktijkervaringen en we zullen dan ook de houtpelletfabriek in Moerdijk van de Labee Groep  bezichtigen.

Locatie: regio Moerdijk
Kosten: 295€

Meer informatie en opgeven klik hier.

22 juni: studiegroep bio-energie door en voor glastuinders

Graag willen wij u, mede namens het Programma Kas als Energiebron en Gerard Prinsen van KARA, uitnodigen voor de Studiegroep bio-energie van vrijdag 22 juni 2018. Het afgelopen jaar zijn er veel biomassaprojecten gerealiseerd; wat betekent dit voor nieuwe installaties? Is houtige biomassa nog steeds de beste brandstofkeuze of zijn pellets de betere keuze?
Samen met leveranciers willen we niet alleen de beschikbaarheid, maar ook de duurzaamheid en betaalbaarheid van de verschillende brandstoffen belichten. In verband met de lunch, ontvangen wij graag uw aanmelding via: info@blueterra.nl.

 

Programma

 

12.00 – 12.30
Inloop met uitgebreide lunch

12.30– 14.30
Presentaties:

– Intro en SDE+ (Stijn Schlatmann, BlueTerra)
– Herkomst, beschikbaarheid en duurzaamheid hout pellets (Ebbing Ossinga,Graanul)
– Pellet ketels & branders (WES ovb.)

14.30 – 15.00
Pauze & excursie naar Biomassa centrale Ede 

Biomassa centrale Ede; 2 x  4,5 MW houtWKK.

15.00 – 15.30
Houtige biomassa en ketels en toelichting installatie (Gerard Prinsen, KARA)

15.30 – 16.30
Rondleiding installatie 

Locatie: Plantion B.V., Wellensiekstraat 4, Ede (zie route)
Locatie excursie: Biomassa centrale Ede (10 minuten vanaf Plantion), Telefoonweg 34, Ede (zie route)
Deelname is gratis! Vanwege de lunch wel graag aanmelden bij info@blueterra.nl.

Studiegroep bio-energie
De Studiegroep Bio-energie is voor en door tuinders met een bio-energie-installatie of afnemers van duurzame warmte, biogas of groene CO2. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en glastuinders georganiseerd. Op dit platform wordt kennis en ervaring uitgewisseld over innovaties en economie, het verkrijgen van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas, subsidies, emissies en vergunningen. Op deze dag kunt u uw vragen en/of knelpunten voorleggen aan Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland, Elmar Theune van het Ministerie van Economische Zaken of aan Stijn Schlatmann van BlueTerra Energy Experts B.V. Kijk voor meer over Bio-energie op www.kasalsenergiebron.nl en Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders of bel: 088 – 520 0400 of mail; stijn.schlattman@blueterra.nl.

 

 

 

 

 

Glastuinbouwdag 2018

BlueTerra organiseerde op vrijdag 16 maart 2018 haar jaarlijkse Glastuinbouwdag bij La Place De Meern nabij Utrecht (voorheen AC De Meern). Gerenommeerde sprekers gingen in op de ontwikkelingen en energie-innovaties binnen de glastuinbouw.

Lees meer