24262
post-template-default,single,single-post,postid-24262,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

31 januari: opslag HT warmte – excursie warmtebatterij

Op donderdagmiddag 31 januari gaan wij met het Platform Industriële Warmte op bezoek bij ENCI te Rotterdam waar een warmtebatterij van EnergyNest staat opgesteld. Voor het balanceren van vraag en aanbod van warmte heeft de industrie behoefte aan systemen waarmee hogetemperatuurwarmte kan worden opgeslagen. Voor temperaturen net boven de honderd graden kan gedacht worden aan een waterbuffer. Voor hogere temperaturen moet gedacht worden aan thermische opslag in beton, Phase Changed Materials of chemische opslag van warmte.

De verschillende technieken komen aan bod in lezingen van ENCI/EnergyNest, NUON en de Universiteit van Gent tijdens de themabijeenkomst van Platform Industriële Warmte op 31 januari 2019. Na de lezingen vindt een bezoek plaats aan de onlangs opgestarte warmtebatterij van EnergyNest op het terrein van ENI te Rotterdam.  Voor het exacte programma en aanmelding verwijzen wij naar de website van het platform. Het Platform Industriële Warmte wordt door BlueTerra gefaciliteerd om kennisuitwisseling te bevorderen.

Verdere informatie jan.grift@blueterra.nl