24232
post-template-default,single,single-post,postid-24232,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Laatste jaar SDE+ biedt nieuwe kansen voor houtwarmte en zon

 

In een recente kamerbrief zijn de details van de SDE+ 2019 bekend gemaakt. Over de gehele linie zijn de tarieven iets verlaagd. De grootste verlaging zit in de categorieën zonne-energie, vanwege de grote prijsdalingen aldaar. De grootste wijzigingen zitten in de categorieën biomassa. Er zijn nieuwe categorieën toegevoegd, en de basisbedragen zijn iets verlaagd. De regeling gaat in 2019 voor het laatst open. De eerste ronde opent op 12 maart en kent een budget van 5 mld. euro. Naar alle verwachting volgt in oktober een tweede ronde van eveneens 5 mld. euro.

Houtketels

De warmtestaffel voor houtketels groter dan 5 MW is aangepast: de laagste staffel wordt nu 4.500 vollasturen in plaats van 5.000 vollasturen. Dit is gunstig voor tuinders, die vaak de 5.000 vollasturen niet halen. De basisbedragen zijn verlaagd van 50 €/MWh naar 49 €/MWh. Het correctiebedrag blijft 90% van de TTF gasprijs. Voor ketels kleiner dan 5 MW is het basisbedrag verlaagd van 55 €/MWh naar 53 €/MWh. Met deze beperkte wijzigingen blijft de business case in veel situaties voldoende, mits er veel draaiuren kunnen worden gemaakt.

Vloeibare brandstoffen

Voor vloeibare brandstoffen is het basisbedrag verlaagd van 73€/MWh naar 72 €/MWh. Er is geen correctie ingevoerd als compensatie van de accijns die van toepassing is op een deel van de vloeibare brandstoffen.

Nieuwe categorieën

Er zijn twee nieuwe categorieën ingevoerd: ketel op houtpellets groter dan 10 MW voor stadsverwarming, en een houtketel op B-hout van minimaal 5 MW. Met name de eerste lijkt erg interessant, met een basisbedrag van 65 €/MWh en een correctiebedrag van 14 €/MWh.

Zonne-energie

In 2018 zijn de prijzen van zonnepanelen voor stroomopwekking met meer dan 30% gedaald. Dit heeft geleid tot een daling van de systeemkosten van circa 20%. De SDE+ is daarom wederom fors verlaagd: van 106 €/MWh naar 93 €/MWh. De business case van systemen groter dan 1.000 m­2 is nog steeds voldoende. Voor zonnewarmte zijn de tarieven verhoogd naar 98 €/MWh. Dit kan in sommige gevallen in de glastuinbouw een mooie business case opleveren.

Afgekeurde nieuwe technieken

Helaas zijn de volgende technieken nog niet opgenomen in de SDE+ 2019: aquathermie, geothermie voor de gebouwde omgeving, daglichtkas en warmte uit compostering.

Meer details vindt u in de kamerbrief. Heeft u interesse in biomassa of zon? Wacht dan niet te lang, en vraag in 2019 nog aan. Vanaf 2020 wordt er aanzienlijk minder subsidie beschikbaar gesteld. Neem contact op met jeroen.larrivee@blueterra.nl .