2018 Archives - Pagina 3 van 3 - BlueTerra
229
archive,paged,category,category-229,paged-3,category-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Hulpwarmtecentrale ’Amsterdam South Connection’ voor NUON

ASC_View22

De engineering van de hulpwarmtecentrale voor NUON is vrijwel afgerond. De centrale vormt een meer dan welkome aanvulling in de expansie van het stadswarmtenet in Amsterdam. De centrale bestaat uit heetwaterketels van in totaal 150 MegaWatt, welke om te bouwen zijn voor toepassing van biobrandstof.

 

Spil in het concept van de hulpwarmtecentrale is een heetwaterbuffer van 3.600 kubieke meter inhoud. Deze buffer zorgt ervoor dat warmte uit AEB kan worden opgeslagen, om als de vraag daar is, te worden doorgeleverd naar de achterliggende stadswijken Zuideramstel en Nieuw West. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaciteit en verbetert de flexibiliteit van warmte-opwekking (multi source).

 

Het ontwerp van de centrale is een trots landmark, dat imponerend oprijst nabij de kruising van de A4, de A10, het spoor en de metrolijn bij De Nieuwe Meer. Het project wordt in Q4 van 2018 aanbesteed.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Egbert Klop: +31 (0)88 – 5200328.

Restwarmtescans Overijssel leveren behoorlijk besparingspotentieel op

De 25 restwarmtescans bij industriële bedrijven die in opdracht van de Provincie Overijssel door BlueTerra zijn uitgevoerd hebben veel opgeleverd. Het besparingspotentieel blijkt gemiddeld 24% op het aardgasgebruik te zijn. Ook zijn er vijf mogelijkheden voor warmte uitkoppeling naar nabij gelegen objecten gevonden. Met de zelf ontwikkelde software kan BlueTerra in een bezoek van een dagdeel het hele bedrijf in kaart brengen en richting geven aan de kansen die er liggen. Dit voor zowel de korte als de lange termijn. Binnenkort verschijnt in de energiegids een uitgebreid artikel met een beschrijving van de resultaten.

Dienstverleningscontracten succesvol in MJA/MEE trajecten

Handboek energiezorg

Veel MJA3 deelnemers kennen nog één of meerdere tekortkomingen in hun energiezorgsysteem. Vaak zijn ze onbekend met energiezorg of managementsystemen in het bijzonder. Dit terwijl de deelname aan MJA3 vereist dat de implementatie van energiezorg binnen 2 tot 3 jaar na inschrijving tot het convenant, is verzorgd.

 

Blueterra helpt bedrijven met deze tekortkoming en verzorgt een implementatietraject waarbij energiemanagement bedrijfsspecifiek wordt vastgelegd in een energiezorghandboek. Voor veel deelnemers is dit de eerste kennismaking me een managementsysteem en alleen om die reden zeer welkom. Voor anderen maakt het deel uit van hun milieuzorgsysteem welke is gecertificeerd in ISO 14001. Voor een laatste categorie bedrijven is het handboek een opmaat naar ISO 50001 of CO2-neutraliteit.

 

Voor de komende periode staat de e-MJV monitoring weer voor de deur en dienen MJA3 deelnemers voor het eerste een managementreview van hun zorgsysteem te uploaden. Ook hiervoor biedt BlueTerra passende oplossingen en ondersteuning om bedrijven zo goed mogelijk te helpen.

Voor meer informatie belt u Ariën Smit van ons bureau 06-239 775 16.

 

Dienstverlening e-MJV

Het elektronisch milieujaarverslag, kortweg e-MJV, dient jaarlijks vóór 1 april te zijn ingediend. De handhaving zal op dit gebied strikter worden nageleefd. Naast de MJA/MEE modules, wordt het integraal PRTR-verslag binnen de webbased e-MJV applicatie gerapporteerd.

Voor veel bedrijven is het invullen van het e-MJV een jaarlijks terugkerende zorg waarbij graag van de diensten van Blueterra gebruik wordt gemaakt.

 

Blueterra voorziet bedrijven van een dienstverleningscontract waarbij zij zorgdragen voor de implementatie van de verschillende modules en de benodigde en verplichte monitoring. Het dienstverleningscontract is op maat gemaakt en ontzorgt de MJA/ MEE deelnemer, de volgende activiteiten kunnen worden opgenomen in het contract.

 

 • Bezoek en overleg
 • Invullen data
 • Structureren PRTR-data implementatie
 • Doorrekenen maatregelen
 • Opstellen erkende rekensheets
 • Uploaden benodigede rekensheets
 • Vaststellen invloedsfactoren
 • Realiseren managementreview, energiezorg
 • Afvalmodule implementeren i.c.m. LMA gegevens
 • Doorrekenen vergisting en water-emissies
 • E.v.a.

 

De resultaten van de dienstverleningscontracten zijn goed. 100% van de deelnemende bedrijven heeft zijn voortgangsverklaring mogen ontvangen, ook omdat zij op tijd hun monitoringdata hebben aangeleverd.

Door het grote vertrouwen hebben meerdere bedrijven er voor gekozen een meerjarencontract/ abonnement af te sluiten met BlueTerra.

Voor meer informatie belt u Ariën Smit van ons bureau 06-239 775 16.

Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw

De populariteit van hout(snipper) ketels in de glastuinbouw neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan steeds meer vragen over de duurzaamheidsaspecten van houtstook. BlueTerra heeft in opdracht van RVO de brochure Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw  gemaakt welke inzicht geeft in die duurzaamheidsaspecten, en handvatten aan de tuinder die duurzame biomassa wil inkopen en daarover wil communiceren naar de omgeving.

Zo’n dertig glastuinders gebruiken nu een vorm van bio-energie om hun bedrijf te verwarmen, bijvoorbeeld via een biomassaketel voor warmte of een bio-warmtekrachtkoppeling (bio-WKK) voor warmte en elektriciteit. Dit betreft nagenoeg uitsluitend houtsnippers en houtshreds uit nabijgelegen bossen en plantsoenen of shreds uit de groencompostering. Op dit moment is het aanbod van hout groter dan de vraag, maar de vraag naar biomassa neemt wel snel toe.

Verbranding van houtige biomassa wordt gezien als duurzaam energieproductie, maar er zijn wel aandachtspunten, waaronder duurzaam bosbeheer, emissies, stookgedrag en cascadering van biomassa. Wees u hiervan bewust. Meer informatie vindt u in de brochure Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw.

ISPT workshop: Energy Transition Industrial Endusers

Many companies have recently received a letter from the government, asking them to indicate which measures they will be taking regarding the upcoming switch from low to high calorific gas. Are you also wondering whether or not it would make sense to invest? Because in the long run we will eventually have to get rid of natural gas altogether anyway? Doesn’t this letter in fact ask for your long-term vision regarding energy, CO2 emission reduction and sustainability?

 

How will you be able to get an idea of ​​the possibilities and the means of support the government can offer you? On the 14th of June the ISPT will organize a workshop (9.00-13.00 hours) together with BlueTerra, KWA and RVO to look at the opportunities that lie ahead, the current playing field, the bottlenecks and we will inspire you with some attractive examples. The aim is to utilize this opportunity together and come up with projects that are in line with your vision and the programmatic goals of the TKI Energy and Industry to take the first steps preparing for the future.

 

For more information and registration you can send an e-mail to: Klaartje.Rietkerken@ispt.eu

 

 • Location: ISPT office, Amersfoort
 • Time: 09:00 – 13:00

 

CO2-opslag kan de energietransitie helpen

CO2-opslag kan de energietransitie helpen

[ENSOC]Het kabinet zet in haar regeerakkoord zwaar in op CO2-afvang en –opslag (CCS). Vooral de industrie moet CCS gaan toepassen. Welke mogelijkheden heeft de sector? Stijn Schlatmann, algemeen directeur van BlueTerra Energy Experts gaat in op de verduurzamingsroutes voor de industrie. 

Om in 2030 aan de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent te kunnen voldoen, wil de regering 20 megaton CO2 gaan afvangen en opslaan. De industrie moet 18 megaton CO2-opslag voor zijn rekening nemen, en de energiesector slaat de overige 2 megaton CO2 op. De doelstelling voor CCS is erg ambitieus, en organisaties zoals VEMW en NVDE zijn kritisch over dit streven.

Naast CCS zijn ook andere topics cruciaal om de industrie te kunnen verduurzamen, waaronder duurzame warmte, waterstof, geothermie, energiebesparing en elektrificatie.

Lees het volledige artikel op Ensoc.

Industrial Energy Experts en Energy Matters fuseren tot BlueTerra Energy Experts

De adviesbureaus Industrial Energy Experts en Energy Matters zijn per 1 januari 2018 gefuseerd. De twee bedrijven gaan verder onder de naam BlueTerra Energy Experts. Industrial Energy Experts richt zich op energiebesparing in de industrie; Energy Matters heeft behalve de industrie ook de agrarische sector en de grootzakelijke markt als focus. Het doel van de fusie is de krachten te bundelen.

Lees meer