Forse nettariefstijgingen aangekondigd

Vanaf januari zullen voor veel afnemers de nettarieven hard gaan stijgen. De steeds hogere kosten voor netverzwaringen, balanshandhaving en netverliezen leiden bij met name TenneT klanten voor zeer sterke prijsstijgingen. De nieuwe tarieven zullen een grote impact hebben op alle elektrificatietrajecten in de industrie. In 2024 stijgen de TenneT hoogspanningstarieven (HS) met 79% – 81%…

CSRD: hoe te rapporteren over duurzaamheidsstandaarden

In 2021 is de het Europese ‘Fit for 55’ pakket aangenomen waarin doelstellingen staan om broeikasgasemissies terug te brengen in 2030 en 2050. Uit dit pakket is wet- en regelgeving ontstaan dat vaak wordt bestempeld als ‘ESG’: richtlijnen die voornamelijk zien op ‘environmental’ (milieu) aspecten, maar ook ‘social’ (sociale) en ‘governance’(bestuurs) aspecten meenemen. Gezien de…

Lange termijn strategieën: niet meer de vraag of, maar hoe

Praktisch alle bedrijven realiseren zich inmiddels dat ze onderdeel zijn van de energietransitie. Is het niet door de beleidsambities vanuit Brussel of Den Haag, dan is het wel vanwege de structureel hogere gasprijs, de hogere energiebelasting of de stijgende prijs voor CO2-rechten. Met de doelstellingen waarmee het bedrijfsleven eigenlijk al in 2040 een minimale CO₂-emissie…

Barometerstand WKK in de tuinbouw

Het Belastingplan 2024 brengt aanzienlijke wijzigingen in de energiebelasting voor de tuinbouwsector met zich mee. Het verlaagde tarief voor tuinbouw wordt stapsgewijs afgebouwd tot 2035, de aardgasvrijstelling voor WKK wordt stapsgewijs afgebouwd tot 2030 en er komt een CO₂-heffing. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de warmteprijs in de tuinbouw en de positie van WKK.…

Verkenning regionale infrastructuur waterstof backbone

In opdracht van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Kas als Energiebron stippelt BlueTerra een strategisch programma voor de regionale uitrol van de waterstof backbone uit. Kas als energiebron heeft een artikel over gepubliceerd waarin Arjen toelichting geeft op de huidige verkenning: Waterstof kan een interessante energiedrager zijn binnen een fossielvrije glastuinbouw. De landelijke infrastructuur (backbone)…

Prinsjesdag: update beleid en regelgeving

Zoals elk jaar kruipen de BlueTerra-experts in de details van de Miljoenennota en Rijksbegroting om u bij te praten over de belangrijkste veranderingen rondom klimaat en energie. Meld u aan voor ons gratis webinar ‘Prinsjesdag: update beleid en regelgeving’ op dinsdag 26 september 2023 van 14:00 – 15:00 uur. Prinsjesdag: een dag vol tradities voor…

Nederlandse glastuinbouwsector essentieel voor toekomstig elektriciteitssysteem?

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft een belangrijke rol in het elektriciteitssysteem. Volgens een nieuwe factsheet van BlueTerra, in opdracht van Kas als Energiebron, kan de sector essentieel blijven zolang er innovatieve stappen worden genomen. Een sleutelfactor in dit verband is het functioneren van de warmtekrachtkoppelingen (WKK’s), waarmee de glastuinbouwsector momenteel aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit opwekt. Een deel…