Informatieplicht energiebesparing komt eraan - BlueTerra
23854
post-template-default,single,single-post,postid-23854,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Informatieplicht energiebesparing komt eraan

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.
Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan rapporteert u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna rapporteert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Weet u wat deze informatieplicht voor u betekent? Wat is de relatie met EED? Zijn er uitzonderingen? Hoe kunt u de informatieplicht invulling geven? En wat kunt u verwachten van toezicht en handhaving?

Op de website van RVO kunt u zien wat de status op dit moment is: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

BlueTerra Energy Experts heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd via de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij EED, MJA en EIA ontwikkelingen en overzien wij door onze ervaring in de industrie, glastuinbouw en grootzakelijke markt de gehele scope. Wilt u weten wat deze informatieplicht praktisch voor u betekent, neem dan contact op met Michiel Steerneman of Jos Lenselink.