Biomassa vergassingsproject

Biomassa is een schaars goed. In de toekomst zal door het Cradle-to-cradle denken, leiden tot beschikbaarheid van voornamelijk laagwaardige biomassa. BlueTerra Energy Experts heeft daarom het voortouw genomen bij de opzet van een uniek vergassingsproject. De bedoeling is om laagwaardige biomassa zoals riet te vergassen en direct om te zetten in elektriciteit en warmte d.m.v. een aangepaste gasmotor.  

Activiteiten

  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies
  • Aanvragen van vergunningen
  • Ondersteuning bij technologiekeuze & biomassa contracten
  • Aanvraag SDE
  • Bewaking van de uitvoering (commissioning over ontwerp, realisatie en beheer

Resultaat
Het project is in Q2 van 2017 opgeleverd.