Afgelopen najaar heeft Cargill Bergen op Zoom met succes haar energiemanagementsysteem voorzien van een ISO 50001 certificaat. Vanuit de holding was de vraag aan alle Cargill vestigingen om het energiemanagementsysteem te certificeren voor 1 december 2023. Met de hulp van BlueTerra heeft Cargill Bergen op Zoom succesvol het certificaat bemachtigd.

Begin januari 2022 is het implementatietraject gestart in Bergen op Zoom met een nulmeting. Hiermee is een beeld gevormd van welke elementen van het systeem al op orde zijn, wat verbeterd moet worden en wat ontbreekt. De nulmeting is verwoord in een plan van aanpak, waarvan de implementatie in maart 2022 gestart is. Eind vorige maand (oktober 2022) heeft de certificering plaatsgevonden. Een doorlooptijd van slechts een half jaar was mogelijk door de aanwezigheid van draagvlak en kennis binnen de organisatie, een goede basis voor het systeem, en de goede samenwerking.

Met het gecertificeerde systeem hoopt Cargill niet alleen beter invulling te geven aan haar wettelijke verplichtingen, zoals de EED verplichting, maar ook invulling te geven aan haar CO2 en energiedoelstellingen. Met ISO50001 kan je goed acteren op veranderen, waarnemingen en afwijken. Daarnaast kan het helpen om je competenties aan te tonen bij leveranciers.

Wilt u ook meerdere vliegen in een klap slaan? Of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze consultant Jos Lenselink.