Door sterk stijgende energieprijzen en de noodzaak van emissiereductie wil Gelita ter Apelkanaal, producent van gelatine en collageen peptide, de energievoorziening optimaliseren. Het proces en bijbehorend stoomverbruik is onder de loep gelegd waarbij verschillende opties naar voren zijn gekomen.

Na het in kaart brengen van de wettelijke context en mogelijkheden betreft emissies van NOx en CO­2 en beschikbare aansluitingen is een lange lijst met mogelijke oplossingen opgesteld voor de inrichting van energievoorziening met focus op stoomvoorziening. Deze is beoordeeld op verschillende criteria in samenwerking en consensus met Gelita, waaruit reductie van de benodigde hoeveelheid stoom als beste uit de analyse kwam. Het proces van Gelita en het bijbehorend stoomverbruik is onder de loep gelegd waarbij verschillende opties naar voren zijn gekomen. De grootste besparing bleek mogelijk via het toepassen van mechanische damprecompressie in het verdampingsproces. Deze optie is vervolgens voor verschillende scenario’s uitgewerkt en vergeleken met het huidige proces met als resultaat een technisch en financieel advies voor toepassing van deze technologie.

Hiermee kan tot wel 70% het huidige stoomverbruik en scope 1 emissies vermeden worden met een korte terugverdientijd. Ook is gekeken naar de opties om de resterende stoomvraag zo optimaal mogelijk in te vullen, wat leidde tot het advies om dit collaboratief in te vullen (in samenwerking met omliggende bedrijven) of via een elektrische boiler.

In het kader van de energietransitie is dit een prachtig voorbeeld van hoe meer bedrijven droog- en verdampingsprocessen zouden kunnen verduurzamen en kijkt BlueTerra terug op een mooi en leerzaam project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants René Waggeveld en Eva Juffermans.