Dijkstra Plastics is één van Europa’s leidende fabrikanten van kunststof verpakkingsemmers. Zij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ambieert op korte maar realistische termijn klimaatneutraal te gaan werken. Om dat te realiseren heeft de organisatie de vraag uitgezet om in kaart te brengen waar zij nu staat en wat zij zowel organisatorisch als inhoudelijk nodig heeft om dit doel te bereiken.

Ze hoeft niet bij nul te starten; sinds haar oprichting in 1977 is de organisatie bewust bezig met het continu verduurzamen van de producten en bedrijfsprocessen. Al sinds het begin wordt gebruik gemaakt van polypropyleen, een 100% recyclebare grondstof met uitstekende eigenschappen die vele toepassingen mogelijk maakt. Daarnaast heeft Dijkstra Plastics sterk ingezet op meervoudige matrijzen, toepassen van 100% gerecycled materiaal voor non-food producten, verdergaande elektrificatie van het productieproces en de inkoop van groene elektriciteit. Ook heeft Dijkstra Plastics samen met FIRE-OFF sinds 2022 een gecontroleerde circulaire keten voor emmers opgezet. Daarbij worden gebruikte en geleegde emmers van klanten ingezameld en mechanisch gerecycled tot een grondstof voor nieuwe emmers van 100% gerecycled materiaal.

Door de huidige situatie in kaart te brengen middels een CO₂-footprint van het bedrijf, wordt het net van de afgelopen jaren opgehaald en een referentie situatie gecreëerd. Ook wordt hiermee in kaart gebracht waar de directe invloed ligt (scope 1 en 2) en hoe indirect winst behaald kan worden (scope 3). Een voorbeeld voor een dergelijk profiel is geïllustreerd in onderstaande figuur.

De footprint van haar grondstoffen bedraagt, hoewel grotendeels buiten de directe invloed van Dijkstra Plastics, een aanzienlijk deel van de totale footprint. Om hiermee praktisch aan de slag te kunnen zijn de producten opgedeeld in categorieën en is per categorie gekeken naar de CO₂-impact. Door dit weer te geven in een vergelijkingstool kan Dijkstra Plastics aan de inkoopkant andere keuzes maken ten goede van de footprint. En aan de verkoopkant kan zij met haar klanten communiceren wat het effect is van hun grondstof of productkeuze bij het kiezen voor een ander alternatief.

Tot slot is door een brainstorm een grote hoeveelheid aan maatregelen geïnventariseerd om de CO₂ voetafdruk van het bedrijf verder naar nul te brengen. Deze maatregelen zijn gekwantificeerd en in een realistisch tijdspad gezet, waarmee de transitie naar CO₂-neutraliteit concreet wordt gemaakt.

Hiermee heeft Dijkstra Plastics in dit project concrete tools ontwikkeld om de huidige situatie in kaart te brengen middels een CO₂-footprint van het bedrijf en haar producten. Daarnaast is een routekaart ontwikkeld om de komende jaren verder aan de slag te kunnen met de duurzaamheidsambities. Bijkomend voordeel is dat ze hiermee goed voorbereid is op (inter-)nationale ontwikkelingen op milieugebied – zoals de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ en  ‘Packaging and Packaging Waste Directive’ – en daarmee koploper is in haar markt.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Arjen de Jong of Eva Juffermans.