In het dorp Spijk te Gelderland, aan de Duitse grens, heeft VanderSande een steenfabriek voor de productie van bakstenen voor de bouw- en infrasector. Dit proces vraagt hoge temperaturen, welke voor een deel verloren gaan in de rookgassen. BlueTerra heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om deze restwarmte nuttig in te zetten voor gebouwverwarming van woningen in Spijk.

De Gemeente Zevenaar heeft een transitieplan opgesteld om te bepalen wanneer welke gebieden van het aardgas gehaald gaan worden. De wens voor het dorp Spijk is om in 2027 van start te gaan dit aardgasvrij te maken. Uit een inventarisatie van het gebruiken van restwarmte voor gebouwverwarming is het gebruik van restwarmte uit de schoorsteen van de steenfabriek naar boven gekomen. Dit kan gebruikt worden voor (onder andere) de huurwoningen van Vryleve in Spijk. In opdracht van Groene Allianties De Liemers heeft BlueTerra de technische en economische haalbaarheid van dit idee in kaart gebracht.

De analyse van de technische -en economische haalbaarheid bestond voornamelijk uit het bepalen van het restwarmtepotentieel, oriëntatie op de verwachte warmtevraag, opstellen van een concept tracé en het opstellen van een eerste businesscase. Hierbij is ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, omdat de warmteprijs een gevoelige parameter is momenteel.

De projectpartners van dit project zien voldoende mogelijkheid op basis van het onderzoek om het project verder te ontwikkelen. De huidige resultaten zullen verder uitgewerkt worden tot een schetsontwerp. Een partij zal gezocht worden om als warmtebedrijf te dienen, dit kan mogelijk het nieuwe opgerichte Gelderse Warmte Infra Bedrijf (GWIB) zijn.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met onze collega’s Thijs Hoek of Dion de Bree.