groote lucht

Delfland gaat voor groen gas

Tot voor kort werd het biogas dat vrijkomt op rioolzuivering De Groote Lucht van Hoogheemraadschap Delfland nog verbrand in gasmotoren voor de productie van elektriciteit en warmte. Sinds 1 januari 2017 voldoen deze gasmotoren niet meer aan de aangescherpte emissie-eisen.

Het Hoogheemraadschap Delfland kwam voor de keuze te staan: toepassen rookgasreiniging, nieuwe gasmotoren of een groen gas installatie. Met de laatste optie wordt het biogas opgewerkt tot groen gas en ingevoed in het gasnet.

BlueTerra Energy Experts heeft een onderzoek uitgevoerd waarin de verschillende opties zijn uitgewerkt.

Uit het onderzoek is gebleken dat een groen gas installatie op basis van membraantechnologie het meest interessant is. Daarnaast blijkt het de beste optie om de groenwaarde van het gas te verkopen door middel van hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). Het hoogheemraadschap heeft op basis hiervan besloten om voor deze optie te gaan.

Vervolgens heeft BlueTerra Energy Experts het hoogheemraadschap ondersteund bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten; de vraagspecificatie en de EMVI-criteria zijn daarbij mede door ons opgesteld.

Bron foto: Hoogheemraadschap van Delfland