DRUPS-installatie voor het VUMC en de VU

De centrale energievoorziening voor het VUMC en de VU staat opgesteld in de energiecentrale CCE (CCE). Gasturbines en NSA’s (Nood Stroom Aggregaten)  zorgen voor de levering van preferente elektriciteit (noodstroom) bij uitval van de nutsaansluitingen. In het kader van de energietransitie die het VUMC en de VU doorlopen is er behoefte aan een nieuwe noodstroomvoorziening die een ononderbroken preferente elektriciteitsvoorziening op 10 kV-niveau kan garanderen voor zowel het  VUMC als de VU. Uit het Energie Masterplan is naar voren gekomen dat een DRUPS-installatie (Diesel Rotary Uninteruptable Power Supply) in de huidige context hiervoor de beste oplossing is.

Toekomstbestendige oplossing
Voor de leveringszekerheid is gekozen voor een combinatie van installaties waarin DRUPS en huidige warmtekrachtkoppeling installatie een belangrijke rol spelen. Zij bieden in diverse scenario’s de maximale leveringszekerheid. Door de opwekking van kritische preferente elektriciteit te ontkoppelen van de reguliere elektriciteit voor warmte- en koude opwekking, is het VUMC en de VU flexibeler in hun keuze voor eigen opwek of inkoop van de energie.

Brede kennis BlueTerra biedt meerwaarde
In dit project wordt door BlueTerra zowel technisch inhoudelijk als projectmatig een hoogwaardige bijdrage geleverd. De opgedane kennis uit eerdere projecten in vergelijkbare organisaties wordt optimaal ingezet.

Door kennis en ervaring in de engineeringsfase, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding in een organisatorisch complexe omgeving is BlueTerra het geschikte bureau om dit project succesvol te laten verlopen.

Van plan tot projectrealisatie
Door BlueTerra is in het voortraject een studie uitgevoerd naar welke technische oplossing (type) van een DRUPS-installatie het meest passend is voor de levering van preferente elektriciteit. In de achterliggende tijd heeft BlueTerra, op detachering basis, in samenwerking ,een functioneel ontwerp voor de DRUPS-installatie opgesteld die passend is in de bestaande Energie Centrale. Dit functioneel ontwerp is de basis van het opgestelde Technisch Programma van Eisen. Om ruimte voor de DRUPS-installatie te maken is in het voorjaar van 2018 de bestaande STEG-installatie verwijderd (Stoom en Gas centrale). Door BlueTerra is een werkomschrijving voor de demontage opgesteld en de uitvoeringsbegeleiding gedaan.Op dit moment loopt de Europese Aanbesteding van de DRUPS-installatie. In 2019 wordt de DRUPS-installatie gerealiseerd en in de eerste maanden van 2020 zal de commissioning van de DRUPS installatie plaatsvinden. In deze periode zal BlueTerra , in het projectteam, namens de VU uitvoering en commissioning begeleiden.