Duurzame CO2-voorziening Nieuw Prinsenland

In het nieuwbouwproject Zuidlanden te Leeuwarden is in opdracht van Essent Warmte een ketelhuis gerealiseerd voor wijkverwarming van het deelgebied Techum en buurtschap Jakibswoude. Belangrijke speerpunten bij dit  project zijn de duurzaamheid en de unieke uitstraling.

Duurzaamheid
De component duurzaamheid in dit project is ingebracht door gebruik te maken van biogas. Dit biogas wordt geleverd door een mestvergistingsinstallatie van de proefboerderij Nij Bosma Zathe, onderdeel van de Animal Science Group (ASG). Van elke koe op de proefboerderij komt dusdanig veel mest vrij dat via de vergister en het ketelhuis circa zeven woningen verwarmd kunnen worden. Het biogas wordt gebruikt voor een gasmotor die een generator aandrijft voor de productie van duurzame elektriciteit (MEP-subsidie). De warmte die daarbij vrijkomt, wordt nuttig ingezet voor het verwarmen van de woonwijk. Daarnaast worden in het ketelhuis aardgasgestookte ketels geplaatst om in de totale warmtebehoefte te voorzien. Tevens hebben deze ketels een back-upfunctie indien de biogasmotor buiten bedrijf is.

Unieke uitstraling
Daarnaast heeft het ketelhuis een dusdanig unieke uitstraling dat het goed in het landelijke gebied met een groot agrarisch karakter ingepast kan worden.

Projectgegevens

• Ontwerp april 2007 – april 2008
• Aanbesteding mei 2008 – juli 2008
• Realisatie september 2009 – maart 2010

Capaciteiten

• Stroom 320 kWe
• Warmte circa 6.200 kWe

Opwekeenheden

• Biogas-wkk
• Eén stuks 480 kWth/320 kWe (mogelijkheid voor opstellen van een tweede)

Warmteopwekking

• Twee stuks warmwaterketels:1.750 kW/stuk (mogelijkheid voor opstellen van een derde)

Rol BlueTerra

• Voorlopig ontwerp
• Definitief ontwerp
• Bestek
• Aanbesteding
• Uitvoeringsbegeleiding
• Begeleiden aanvraag milieuvergunning