EED-audit Buisman geeft inzicht in besparingsmogelijkheden

Buisman in Zwolle is gespecialiseerd in het verpakken van diverse poedervormige levensmiddelen. Het gaat daarbij voornamelijk om melkpoeders, waarbij er tevens een speciale afdeling is voor kindervoeding. Buisman mengt daarbij verschillende poeders met ingrediënten als vitamines en mineralen, zodat er een groot aantal eindproducten worden geproduceerd. De producten worden verpakt in industriële verpakkingen, zoals bulk, bigbags of 25 kg zakken. Daarnaast worden er ook diverse consumentenverpakkingen geleverd.

Gas en elektriciteit
Binnen het productieproces wordt met name elektriciteit verbruikt. Deze elektriciteit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor aandrijvingen van compressoren, ventilatoren, transportbanden en mengers. Daarnaast wordt er gas verbruikt

voor het verwarmen van de gebouwen en het conditioneren van de productieruimtes voor kindervoeding.

Resultaat
In het kader van de EED-verplichting is er door BlueTerra een energieaudit uitgevoerd bij Buisman. Doelstelling van deze EED-verplichting is dat de in 2007 gemaakte Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 wordt gerealiseerd. Uit de audit blijkt dat Buisman, ondanks dat het al diverse energiebesparingsmaatregelen heeft uitgevoerd, nog een aantal aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Hiermee kan nagenoeg aan bovenstaande doelstelling worden voldaan. Op basis van deze maatregelen is een uitvoeringsplan opgesteld, waarmee Buisman de komende jaren aan de slag zal gaan om de maatregelen verder uit te werken en uit te voeren.