Energiebesparingsonderzoek Weert

In het kader van de Nederlandse wetgeving kunnen bedrijven verplicht gesteld worden om een energiebesparingsonderzoek uit te (laten) voeren. Daarnaast zijn dergelijke bedrijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter, die hieruit voortkomen, uit te voeren. Deze eis kan gesteld worden aan bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsgebruik van minimaal 200.000 kWh of een gasgebruik van minimaal 75.000 Nm3.

In Weert staat een chemisch bedrijf waar de actieve stoffen voor medicamenten worden geproduceerd. Het bedrijf heeft in Weert twee naast elkaar gelegen locaties. De werkzaamheden worden gekenmerkt door onderzoek (in laboratoria m.b.v. zuurkasten) en productie (d.m.v. reactoren).

Door BlueTerra Energy Experts is, in opdracht van dit bedrijf, het besparingsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de volgende maatregelen uitgewerkt:

  • > Het isoleren van bepaalde bouwdelen
  • > Energiezuinige verlichting
  • > Toepassen stoomgeneratoren
  • > Warmteterugwinning ventilatielucht
  • > Verschillende maatregelen op het gebied van doelmatig beheer en onderhoud.

Op basis van alle uitgewerkte maatregelen heeft BlueTerra Energy Experts een uitvoeringsplan opgesteld. Met dit plan kan het bedrijf aan de slag om de maatregelen de komende vier jaar al dan niet uit te voeren.