Energie Prestatie Keuring (EPK) van grafische bedrijven

BlueTerra Energy Experts (voorheen Industrial Energy Experts) en het Dienstencentrum voor de grafische bedrijven hebben gezamenlijk een Energie Prestatie Keuring (EPK) ontwikkeld, waarmee grafische bedrijven op een eenvoudige manier kunnen werken aan energiebesparing en ook ruimschoots voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze EPK is een

mengvorm van een online instrument, aangevuld met consultancy. Dit EPK-proces  is in samenwerking met de Omgevingsdiensten in Gelderland verder ontwikkeld en toegepast bij bedrijven in de provincie Gelderland. Inmiddels gebruiken bedrijven door het hele land het ontwikkelde EPK.