Energiereductie programma Janssen Vaccines & Prevention in Leiden

Naar aanleiding van het energiebesparingsonderzoek (EED rapportage) is BlueTerra gevraagd te ondersteunen bij de uitvoering van het energiereductieprogramma bij Janssen Vaccines in Leiden. Sinds 2016 adviseren en ondersteunen 2 personen van BlueTerra het ERP (“Energy Reduction Programme”) team bij de implementatie van de verschillende besparingsmaatregelen.

Behalve de technische implementatie-uitdagingen, werkt het ERP-team ook in het opzetten van:

  • > Risk assessments voor GMP omgeving
  • > Aanleveren documentatie voor kwaliteitsborging (zgn. QA)
  • > Update d.m.v. energienieuwsbrief voor de gehele Janssen Vaccines organisatie
  • > Creëren van bewustwording door de “energie prize quiz”
  • > Projectorganisatie en uitvoeringsbegeleiding; van PvE tot werkvergunning

Inmiddels is een energiebesparing van 30% gerealiseerd van het totale elektriciteitsverbruik voor de productielocatie en staan er tot 2020 nog verschillende energiebesparingsmaatregelen op het programma.