Samen met CE Delft en MSG heeft BlueTerra onderzocht hoe de opgave van de elektrificatie voor Alliander kan worden verminderd. Alliander voorziet dat netcongestie de komende jaren langs allerlei fronten moet worden aangepakt. Natuurlijk door het aanleggen van meer infrastructuur maar ook door goed te kijken naar mogelijkheden om slim te elektrificeren. Vraag naar transportcapaciteit kan gereduceerd worden door enerzijds vermogensvraag te beperken (reductie of verschuiven van de pieken) en anderzijds door energievraag te verkleinen (o.a. meer efficiëntie, andere keuzes maken).

CE Delft onderzocht daarbij de mogelijkheden voor de gebouwde omgeving, e-mobility en logistiek en BlueTerra nam de industriele segmenten, glastuinbouw en datacentres voor haar rekening. MSG heeft daaruit het handelingsperspectief voor Alliander beschreven.

Uit het onderzoek blijkt dat er enorme mogelijkheden liggen voor Alliander om de opgave van netcongestie te verkleinen en beter uitvoerbaar te maken. Het besparingspotentieel zit in een veelheid aan verschillende maatregelen, variërend van laaghangend fruit tot complexe maatregelen.  Het totale potentieel voor 2030 komt uit op 3,6 GW vermogensvraagreductie voor het Alliander werkgebied. Dit vraagt om een intensievere samenwerking met de klanten maar ook om een beter werkbaar kader voor de netbeheerder om netten slim en kostenefficient aan te leggen.