Smurfit Kappa in Roermond maakt al ruim 85 jaar papier. Anno 2024 wordt per jaar van ruim 1,4 miljoen balen oud papier 670.000 ton recycled papier geproduceerd, dat de basis is voor golfkarton verpakkingen. Om dit papier te maken beschikt Smurfit Kappa over drie papiermachines, die bij elkaar maximaal zo’n 140 ton stoom per uur nodig hebben.
Ondanks dat Wim Janssen, Energy and Production Technologist bij Smurfit Kappa Roermond Papier, de energiehuishouding goed op orde heeft, had hij behoefte aan een deskundige sparringpartner. Enerzijds om de energiebesparingsopties voor de korte termijn te bepalen en te verifiëren, maar meer nog om een gedegen energietransitieplan voor 2030 en verder op te stellen. BlueTerra heeft samen met Smurfit Kappa Roermond papier een werkgroep gevormd die in nauwe samenwerking door middel van pinch analyse de warmtehuishouding van de processen en de utilities in kaart heeft gebracht.

Wat is pinch analyse?
De ‘tool’ pinch analyse (zie ook: ‘Pinchtechnologie: basis voor benutting restwarmte’, J.M. Grift, RCC K&L, september 2023) is ontwikkeld in de jaren ’80 van vorige eeuw door Linhoff March met als doel het thermisch optimaliseren van industriële processen. De pinch analyse koppelt het technische en economische potentieel en voorkomt sub optimalisatie en lock-ins (verkeerde beslissingen die toekomstige ontwikkelingen blokkeren). Tevens legt de pinch analyse een goede basis voor de dimensionering van warmtepompen. Het resultaat van de pinch analyse wordt gevisualiseerd weergegeven, zie (een deel) in de figuur hieronder. Op grond van de pinch analyse zijn een zestal maatregelen voor warmte-integratie gedefinieerd die op relatief korte termijn realiseerbaar zijn.

Resultaat: het energietransitieplan
Op basis van het verkregen inzicht is een gefaseerd energietransitieplan voor de hele site opgesteld tot 2030 én verder. In dit plan worden de bestaande warmtekrachteenheden uitgefaseerd en stapsgewijs vervangen door E-boilers, compressiewarmtepompen en mechanische damprecompressie. Het eindresultaat is in onderstaande figuur weergegeven. Het transitieplan biedt Smurfit Kappa Roermond een lonkend perspectief: de CO2-emissiereductiedoelstelling voor 2030 te kunnen realiseren en in de periode 2030-2040 de productie van papier CO2-neutraal te maken.