Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy

De Zuidplaspolder is een glastuinbouwgebied gelegen in Waddinxveen en Zuidplas. Binnen de Zuidplaspolder ontwikkelt Wayland Developments het gebied Glasparel+. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Er ligt een plan voor een grootschalig Energieweb, waarbij duurzame warmte geleverd kan worden uit een combinatie van aardwarmtebronnen, bio-energie installaties, restwarmte en WKK’s. Ook maakt de OCAP CO2-leiding onderdeel uit van de verduurzaming van het gebied.

Bio-energie als bron van duurzame warmte
Bio-energie wordt één van de warmtebronnen van het warmtenet. Betaalbare houtige bio-energie is daarom van groot belang voor een toekomstbestendige installatie. Dit betekent een robuuste installatie, die ook nattere houtige bio-energie aan kan met aanhangend zand, bijvoorbeeld houtshreds of zeefoverloop uit de groencompostering.

De beschikbaarheid van houtige bio-energie in Nederland is beperkt. Naast houtsnippers of shreds zijn er veel groene reststromen, bijvoorbeeld stengels en groenteplanten, bermgras, slootvegetatie etc. Door deze laagwaardige, kruidachtige zogenaamde MUG-brandstoffen (Meer uit Groen) inzetbaar te maken wordt de beschikbare en bruikbare hoeveelheid bio-energie in Nederland vergroot, minder gecomposteerd en kunnen brandstofkosten worden verlaagd. Deze techniek wordt onderzocht en opgeschaald.

Rol BlueTerra
Betrokken als adviseur op het gebied van subsidies, techniek en biobrandstoffen. Neem voor meer informatie contact op.