Kennisopbouw flexibele Thermische Damp Recompressie Suiker Unie

Suiker Unie is de grootste suikerproducent van Nederland. De suiker wordt primair gewonnen uit suikerbieten door een proces van snijden, extraheren, zuiveren, , indikken, koken en centrifugeren. Omdat de suikerbieten slechts beperkt houdbaar zijn, vind alle suikerwinning plaats van september tot en met januari. De suikerproductie uit suikerbieten vindt in Nederland plaats in de suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten.

Energiebesparing door innovatieve TDR toepassing
Door continu onderzoek en investeringen is het energieverbruik van de suikerwinning met ca. 5% gedaald ten opzichte van 1990. Om een verdere verlaging van het energieverbruik te bereiken heeft Suiker Unie recentelijk Thermische Damp Recompressie (TDR) toegepast op de bestaande meertraps indamping in de suikerfabriek Dinteloord.

Met deze techniek wordt lage druk stoom gerecomprimeerd tot nuttige middendruk stoom. Wat dit project uniek maakt is de flexibele inzet van TDR, waarmee de recompressie goed regelbaar is bij wisselende capaciteiten. Dit is nodig omdat het overschot aan damp (het condensorverlies) sterk wisselt tijdens de bietcampagne maar ook op kortere tijdschaal sterk wisselt. Hiermee is het condensor verlies significant verlaagd, wat heeft geresulteerd in ruim 2 miljoen Nm³ aardgasbesparing in het eerste jaar.

Rol van BlueTerra
In dit project heeft BlueTerra Suiker Unie kunnen ondersteunen bij de aanvraag van de DEI subsidie, monitoring en rapportage van het uiteindelijke realisatie proces. Daarnaast verzorgt BlueTerra de externe communicatie en kennisdeling, zoals vereist is vanuit de DEI subsidie.

Wilt uw bedrijf ook innoveren door de toepassing van nieuwe technieken? Neem dan contact op.

De ontwikkeling en realisatie van Flex-TDR voor Suiker Unie is mede mogelijk gemaakt door een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Figuur 1 – Schematische weergave Flex-TDR

Figuur 2 – Overzicht van het suikerwinningsproces