Ontwerpreview luchtbehandeling

BlueTerra Energy Experts heeft het ontwerp van een luchtbehandelingskast (LBK) herzien. Hierbij hebben wij gefocust op de potentiële energiebesparing van de koeler en de bevochtiger. BlueTerra Energy Experts heeft hiermee een potentiële energie- en kostenbesparing geïdentificeerd van 50% voor de bevochtiger en 40% voor de koeler. Wederom blijkt dat het laten herzien van een ontwerp door een energiespecialist van BlueTerra Energy Experts resulteert in significante energie- en kostenbesparingen.

De herziening heeft geleid tot een potentiële kostenbesparing van de luchtbehandeling van 8% met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. De klant was aangenaam verrast en erg te spreken over de besparingen die we hebben ontdekt. Hier bovenop hebben we een tekort aan verwarmingscapaciteit van het luchtbehandelingssysteem weten te voorkomen.

Bevochtiger
De afbeelding hieronder geeft de kosten per massa-eenheid weer voor de verschillende bevochtigers en beschikbare energiebronnen.

Zoals verwacht, en in overeenstemming met de tweede wet hoofdwet van de thermodynamica, is bevochtiging door middel van elektriciteit het duurst. Men zou verwachten dat de variabele energiekosten voor warmte uit het warmtenet het goedkoopst zouden zijn, maar voor deze specifieke situatie was dat niet het geval.

En ten slotte blijkt dat adiabatische bevochtiging efficiënter is dan stoominjectie. De kostenbesparingen door het gebruik van aardgas gecombineerd met adiabatische bevochtiging zijn groter dan 50%.

Ontwerpspecificaties

Aanvullend zijn de ontwerpspecificaties zoals comforteisen gecontroleerd op de Nederlandse ontwerprichtlijnenDe laagste omgevingstemperatuur in Nederland (kustgebied), die gebruikt is voor het ontwerp, is normaliter -10°C. Uitgaande van internationale standaarden zou de ontwerptemperatuur echter -7°C zijn. Bij het ontwerp uitgaan van -7°C zou leiden tot oncomfortabele werkomstandigheden en klachten.

Koeler
De voorgestelde koeler bevatte niet alle energie-efficiënte mogelijkheden die worden aangeboden door de leverancier. Maatregelen zoals:

  • Ventilatoren met variabele snelheid voor de condensor;
  • Variabel toerental voor pompen;
  • Het monitoren van energieprestaties;
  • Warmteterugwinning door de restwarmte van de condensor te gebruiken voor de warmtevoorziening.

Alles bij elkaar bespaart dit 40% van de energie die gebruikt wordt voor de koeler.

Wilt u ook een maximaal energie besparen tegen geringe meerkosten? Laat dan een energiespecialist een blik werpen op uw ontwerp.