Optimalisatie klimaatsysteem Vernay

BlueTerra werkt in opdracht van Vernay te Oldenzaal aan een aanpassing van het huidige klimaatsysteem. Directe aanleiding zijn klachten op het gebied van binnenklimaat op de productieafdeling en een te hoge binnentemperatuur. Meerdere afdelingen met verschillende klimaateisen komen op één koelsysteem: dit zorgt voor een uitdaging. BlueTerra verzorgt hierbij het voorlopig ontwerp en stelt een vraagspecificatie op voor de installatiebedrijven. Bij het ontwerp wordt uitgegaan van een modulair systeem,

waarbij een grote energiebesparing wordt gerealiseerd door het scheiden van de product- en klimaatkoeling. Daarnaast kan het systeem uitgebreid worden met duurzame opweksystemen, zodat er nog meer energie bespaard wordt.

Koeling binnen industriële omgevingen vergt kennis van de processen en een bedrijfs- of branchespecifieke aanpak. De uiteindelijke oplossing is altijd maatwerk.