Quickscan stoomrecompressie USG

Op het Chemelotterrein in Geleen levert USG Industrial Utilities stoom aan industriële afnemers. Het is een groot en uitgebreid stoomnet met drukken tussen de 3 en 140 bar. Op het laagste drukniveau van 3 bar kan er in de zomerperiode een overschot ontstaan dat niet gevaloriseerd kan worden. Daarnaast is er op een aantal drukniveaus regelmatig weinig flow, wat gevolgen kan hebben voor de stabiliteit (temperatuur en druk) van het stoomnet.

In een quickscan zijn de technische en economische mogelijkheden voor toepassing van stoomrecompressie onderzocht. Specifiek aan deze

situatie is dat het 3 bar stoomaanbod fluctueert. Met een zuigercompressor kan dit prima opgevangen worden. Voor de terugverdienbaarheid is het wel belangrijk dat er een groot deel van het jaar een stoomoverschot is. Ook het opwaarderen van de stoom naar veel hogere drukken (>25 bar) is onderzocht. Hieruit blijkt dat dit technisch goed mogelijk is; er is wel een hoger stoomaanbod nodig (>10 t/h) om het ook economisch interessant te maken.

Momenteel wordt onderzocht of stoomrecompressie tot boven de 100 bar interessant is voor USG. Technisch is dat in elk geval wel mogelijk.