Restwarmtebenutting bij Ahold Coffee Company

In koffiebranderijen worden de groene bonen geroosterd en gemalen, zodat de uiteindelijke filterkoffie wordt verkregen. Voor het koffiebranden is veel aardgas nodig, waarvan een gedeelte als warmte vrijkomt. Is het mogelijk om deze warmte weer nuttig toe te passen? BlueTerra voerde in opdracht van RVO een onderzoek uit naar de mogelijkheden om restwarmte bij koffiebranderijen terug te winnen en weer nuttig toe te passen. Het onderzoek is specifiek uitgevoerd bij de Ahold Coffee Company (ACC) in Zaandam. ACC is een van de grootste koffieproducenten in Nederland.

Restwarmte

Tijdens het onderzoek zijn eerst alle processen geïnventariseerd waar warmte gevraagd wordt. Daarbij is niet alleen gekeken naar ACC zelf, maar ook naar omliggende bedrijven. Vervolgens zijn de restwarmtebronnen inzichtelijk gemaakt. Als interessantste warmtebron kwamen de rookgassen uit de branderstraten naar voren. In de branderstraten worden de koffiebonen door middel van een hete luchtstroom (temperatuur 300-500°C) gedroogd en verhit. Een gedeelte van deze rookgassen wordt gerecirculeerd. Het gedeelte van de rookgassen dat niet wordt gerecirculeerd, wordt via een naverbrander en een schoorsteen geëmitteerd. Deze rookgassen hebben nog een hoge temperatuur (>300°C) en een relatief hoog vermogen (circa 300 kW) en kunnen hierdoor uitstekend dienst doen als warmtebron.

Toepassingen

Er zijn diverse mogelijke toepassingen voor de warmte. Zo kan de warmte worden toegepast voor het voorverwarmen van de koffiebonen of voor het voorverwarmen van de koude lucht naar de kanaal- of naverbranders. De warmte kan ook worden gebruikt voor ruimteverwarming van het gebouw in combinatie met ruimteverwarming van het naastgelegen distributiecentrum van Ahold.

Restwarmte voor ruimteverwarming

Een concept waarbij er een rookgaskoeler in de rookgassenstroom wordt geplaatst is uitgewerkt. De hierbij gerecupereerde warmte wordt daarbij toegepast voor ruimteverwarming bij ACC en het distributiecentrum van Ahold. Het concept is zowel technisch als economisch verder uitgewerkt. Het volledige systeem blijkt zich binnen circa tien jaar te hebben terugverdiend.