Stoomrecompressie Dow Benelux

Op de productiesite van Dow Benelux in Terneuzen worden verschillende soorten kunststoffen gemaakt, zoals polyethyleen en polycarbonaat, door middel van het kraken van Nafta. Bij de locatie in Terneuzen worden, naast de kunststoffen, ook halffabricaten geproduceerd die als grondstof dienen voor de kunststoffen. Verschillende plants op de site hebben een continu overschot van lagedruk stoom, bijvoorbeeld op een niveau van 3 barg. Momenteel wordt deze stoom gecondenseerd, waardoor de warmte-inhoud ervan verloren gaat. Door middel van stoomrecompressie (thermisch of mechanisch) kan het condenseren van de lagedrukstoom worden vermeden en waardevolle stoom op een drukniveau van 12 barg gegenereerd. Deze stoom kan worden ingezet voor processen of aandrijving van turbines.

Ten tijde van de aanvang van dit project werd MDR nog praktisch niet toegepast in de Nederlandse procesindustrie. De compressoren die gebruikt dienen te worden bij deze techniek worden al wel in hedendaagse zuivel-en zoutwinningsindustrie toegepast. Deze compressoren dienden aangepast te worden om de hogere procescondities, die heersen in het overgrote deel van de overige industrieën, aan te kunnen. Voor Dow Benelux Terneuzen is een mechanische damprecompressie (MDR) installatie succesvol ontworpen en geïnstalleerd.

Voor dit project is zowel een DEI-subsidie toegekend als een Green Deal gemaakt. De installatie is in Q2 van 2019 opgeleverd en zorgt voor een reductie van 10 miljoen Nm3 aardgas verbruik op jaarbasis, overeenkomstig met 17,8 kton vermeden CO2 uitstoot.