Al ruim een eeuw produceert Mouterij The Swaen mout van topkwaliteit voor alle soorten bier, van lagers tot donkere ales, bitters en stouts. The Swaen heeft als doel de CO2-uitstoot van de mouterij in 2033 tot nul terug te brengen. Om in kaart te brengen hoe dit doel te bereiken is, heeft The Swaen de noodzaak om de mouterij te auditen op energie-efficiëntie en CO2-uitstootreductie. Na analyse van het energieverbruik van het proces en de invloed van lokale omgevingsfactoren zoals luchtvochtigheid, luchttemperatuur en zonnestralingsprofielen per uur gedurende het jaar, kwamen 31 ideeën voor energiebesparing en vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide naar voren. Na zorgvuldige evaluatie bleven er zeven kansrijke ideeën over die verder zijn uitgewerkt.

Het proces voor de productie van mout is een batch proces. Met behulp van een dynamisch model kon de meest energie vragende stap in dit proces, het drogen, in de tijd gesimuleerd worden. Met dit model konden de effecten van verschillende verbeteringen, zoals warmtepompen en warmte- integratie, worden geëvalueerd en vergeleken met het basisscenario.

Daarnaast wordt een deel van de mout geroosterd. Momenteel is dit een lineair proces van verwarmen, koelen en opnieuw verwarmen. Ook hier zijn diverse verbetersuggesties gedaan om dit deel van het proces in de toekomst carbon neutral te maken.

Tot slot is de geplande aanleg van een zonnepanelenpark door The Swaen geëvalueerd. Een uur tot uur simulatie van een heel jaar onthulde dat er in de periode maart tot oktober regelmatig een overschot aan elektriciteit optreedt. Aangezien het exporteren van elektriciteit geen optie is en om curtailing van het zonnepanelenpark te voorkomen, is aangeraden om een elektrische verwarming op de bestaande warmwaterbuffertank te installeren.

Wanneer dit wordt gecombineerd met een variabel contract voor de levering van groene stroom, kan een aanzienlijke koolstofemissiereductie worden behaald.

Ondanks dat The Swaen de afgelopen jaren op technisch gebied vele ontwikkelingen en verbeteringen heeft doorgevoerd, moeten – om in 2033 de CO2-emissies naar nul teruggebracht te hebben – nog grote stappen gezet worden. Als er ondanks genoemde maatregelen toch nog een kloof blijft bestaan, zijn diverse ideeën voor niet-fossiele brandstoffen en duurzame warmte van derden in kaart gebracht. Afhankelijk van hoe snel de infrastructuur hiervoor gerealiseerd kan worden, kunnen deze in de toekomst de mouterij helpen om de laatste stappen tot koolstofneutraal te zetten.

Meer informatie over dit project of hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met onze consultants Jan de Rijke en Eva Juffermans.