Dit jaar mochten we als BlueTerra beginnen met de uitvoering van het ‘Dienstenplan Energiemanagement’ bij Schiphol Nederland BV (SNBV). Na een prettige kennismaking in januari zijn we hier vanaf nu wekelijks mee bezig. In plaats van de EED Energie-audits uit te voeren heeft Schiphol ervoor gekozen om de ISO 50001 systematiek op te zetten voor SNBV: Schiphol Airport Amsterdam, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en het vastgoed. SNBV heeft sinds 2020 de ISO 50001 certificatie behaald. Voor wie ISO 50001 niet kent: dit is het implementeren van energiemanagement volgens deze internationale norm. Praktisch komt dit erop neer dat je op veel fronten de organisatie zo inricht zodat je zo effectief mogelijk naar de eigen energiedoelstellingen toe kunt werken. Door te hebben gekozen voor ISO 50001, kan er veel effectiever op energiedoelstellingen gefocust, resultaten vastgehouden en zelfs verbeterd worden.

Wat doen wij voor Schiphol?

Wij helpen met de instandhouding van het certificaat, de coördinatie en de uitvoering van de jaarlijkse acties uit de ISO 50001 jaarplanning. Dit beslaat onder meer helpen met het juiste energiebeleid, energiedoelstellingen, energieprestatie indicatoren opzetten en de monitoring daarvan. We doen interne audits en begeleiden de externe audit van de certificerende instantie. Ook brengen we de belangrijkste risico’s en kansen in kaart en maken we plannen van aanpak voor alle verbetermaatregelen en uitkomsten uit de audits. Daarnaast bereiden we de jaarlijkse directiebeoordeling voor, die wordt uitgevoerd door een afvaardiging van het hoogste management. Is er een effectief energiemanagement systeem? Is er sprake van continue verbetering? Wat zijn belangrijke verbeterpunten?

Schiphol heeft reeds een ISO 50001 gecertificeerd systeem, maar zocht een nieuwe dienstverlener, die enerzijds kan helpen bij de instandhouding, maar anderzijds ook kan helpen met nieuwe ideeën, aanvullende input en meedenken met innovaties. Samen met zusterbedrijf DWA hebben wij dit aangeboden in een gefaseerde aanpak. Waarbij we naast de benodigde acties voor ISO 50001, óók kunnen helpen met innovatie-sessies en ondersteuning voor de ‘energy positive roadmap’ ontwikkeling.

Wat zijn de ambities en energiedoelstellingen van Schiphol?

Het belangrijkste is dat Schiphol in 2030 ‘zero emission’ wil zijn en in 2050 ‘energy positive’. Het betreft alle SNBV gebouwen, installaties en infrastructuur op het hele terrein, inclusief grondgebonden voertuigen en ondersteunende apparatuur op de airside van SNBV. Het is een grote scope, maar het mooie van ISO 50001 is dat we hier heel concreet over mee kunnen denken.

 

Hoe gaan we te werk?

Wij werken nauw samen in het energieteam dat bestaat uit twee interne energieadviseurs van Schiphol en wijzelf. Er is een hele prettige samenwerking. Vanuit onze ervaring voor meerdere industrieën kunnen wij gemakkelijk veel verbeterideeën aandragen, uiteraard passend bij de organisatie.

“We zijn met BlueTerra in zee gegaan vanwege hun grote expertise en aanpak op energie-efficiëntie vraagstukken. Hiermee zijn ze een aanvulling op het Energieteam van Schiphol. Daarnaast is de aanbieding goed onderbouwd en marktconform aangeboden. Dit in zijn geheel geeft ons het vertrouwen dat BueTerra een goede partner is om de energiedoelstelling van Schiphol te realiseren.” 

 

– Dirk Jan Rebel, Strategisch Adviseur Energie –

Hoe gaan we verder?

Samen met het energieteam werken wij aan de verbeterideeën om het energiemanagementsysteem zo effectief en doelmatig mogelijk in te richten. Hierbij kunnen wij ook op andere vlakken ideeën blijven inbrengen voor technische analyses en uitwerkingen die benodigd zijn voor hun ‘energy positive roadmap’.