Over PlaGaMo 

PlaGaMo, oftewel het Platform GasMotoren, is een uniek overlegplatform waar leveranciers en gebruikers van gasmotoren samenkomen. Het doel van PlaGaMo is om kennis en ervaring te delen en samen te werken aan het bevorderen van gasmotortechnologie alsmede een overleg platform over wet- en regelgeving. Het platform is samengesteld uit vooraanstaande bedrijven. Als leverancier of gebruiker is het mogelijk om deel te nemen aan het platform.  

Een Diverse Groep Stakeholders 

Binnen PlaGaMo nemen diverse gerenommeerde bedrijven deel, waaronder BlueTerra, Centrica, Eneco, Jenbacher, Rolls Royce Solutions Benelux, PON Power, ECW Energy en anderen. Deze gevarieerde vertegenwoordiging benadrukt het belang van samenwerking en gezamenlijke inspanningen om de gasmotorindustrie te stimuleren en te innoveren. Daarnaast wordt er samengewerkt met Glastuinbouw Nederland, aangezien de meeste gasmotoren als WKK in de tuinbouw staan opgesteld. Ook wordt er samengewerkt met Bovag waarvan de meeste leveranciers ook lid zijn. 

Kernpunten in de Discussies 

De driemaandelijkse vergaderingen van PlaGaMo bestrijken een breed scala aan cruciale onderwerpen: 

  1. Situatie in de Glastuinbouw

Als grootverbruiker van gasmotoren wordt er binnen de glastuinbouw intensief gekeken naar de huidige situatie in samenwerking met Glastuinbouw Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de uitdagingen rond Warmte Kracht Koppelingen (WKK) en de mogelijke beleidseffecten op deze sector. 

  1. Gaskwaliteit

Het onderwerp gaskwaliteit omvat discussies over nationale en internationale normen, inclusief zwavelgehalte, methaangetallen en de overgang van G naar H-gas. Deze discussies zijn van essentieel belang voor de prestaties en emissies van gasmotoren. 

  1. Methaanemissie

PlaGaMo monitort nauwlettend de methaanemissie en onderzoekt strategieën om deze te verminderen. Binnen onze bijeenkomsten worden zowel de vooruitgang in de ontwikkeling van motoren met lagere methaanemissies als de bijbehorende beleidsontwikkelingen besproken. 

  1. Handhaving van NOx en Ureumboekhouding

De handhaving van emissienormen, met name op het gebied van NOx en ureumboekhouding, staat hoog op de agenda. Er wordt gezocht naar nieuwe benaderingen om aan deze normen te voldoen zonder uitgebreide administratie. 

  1. Bijmenging van Waterstof in Aardgas

De technische aspecten van het bijmengen van waterstof in aardgas en de ontwikkelingen in de tuinbouw op dit gebied worden nauwlettend gevolgd. 

  1. Overige Onderwerpen

PlaGaMo bespreekt ook een reeks andere onderwerpen, waaronder de overgang naar nieuwe wetgevingen en monitoring van motorinstallaties. 

 

Samen Werken aan een Duurzamere Toekomst 

Deze onderwerpen weerspiegelen de betrokkenheid en toewijding van PlaGaMo voor het bevorderen van gasmotoren en duurzame energiebronnen. Samen werken we aan een schonere, efficiëntere, en duurzamere toekomst. Interesse in deelnemen of heeft u extra vragen? Neem contact op met Stijn Schlatmann: stijn.schlatmann@blueterra.nl.