Thermische olie- en stroomaudit bij Latexfalt

Latexfalt B.V. vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds bedrijven binnen de bouwnijverheid. Latexfalt is een productie-, verkoop- en productontwikkelingsorganisatie voor bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof bindmiddelen. Voor de opslag van bitumen en productie van onder andere emulsies zijn temperaturen boven de 150 graden Celsius benodigd. Dit wordt gerealiseerd door twee thermische olieketels. Een deel van deze thermische olie wordt

via een stoomvormer ingezet voor stoomproductie. Met deze stoom worden aanhangers gereinigd van emulsieresten.

BlueTerra Energy Experts (voorheen Industrial Energy Experts) is gevraagd zowel het systeem van de thermische olie als van de stoom te optimaliseren. De werkzaamheden kunnen voor een deel worden uitgevoerd binnen het Europese Steam-Up project waarvan BlueTerra Energy Experts de coördinator is.