Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor glastuinders met een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister, en voor glastuinders die interesse hebben in het afnemen van hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2.

De Studiegroep wordt, vanuit het “Programma Kas als Energiebron”, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door BlueTerra in samenwerking met glastuinders, georganiseerd. Op dit platform wordt door glastuinders kennis en ervaring uitgewisseld over o.a. biomassaprijzen en contracten, innovaties en economie, het verkrijgen of leveren van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas, maar ook over subsidies, emissienormen en vergunningen.

Vanuit het “Programma Kas als Energiebron” is Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland en Sabine Pronk van het Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat aanwezig. Dit zodat ook aan hen vragen en/of knelpunten kunnen worden voorgelegd. Voor meer over Bio-energie wordt verwezen naar de vernieuwde internetpagina: www.kasalsenergiebron.nl

Deelname aan de “Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders” is gratis.

Recente excursies:

 (2019) Hout-wkk bij Kwekerij Moerman
 (2018) Hout-wkk bij Kwekerij Baas
 (2018) Houtketel bij stadswarmtenet Ede
 (2017) Biomassaverwerker Wagro Waddinxveen
 (2017) Houtketel bij kwekerij Evers van Sandt in Angeren
 (2016) Houtketel bij Vinksion in Bitgum
 (2016) Houtketel bij Kwekerij van Veen in de Lier