Toekomstvisie voor de WKC van ESKA

BlueTerra heeft een toekomstvisie voor de warmtekrachtcentrale (WKC) en de persluchtvoorziening van ESKA in Hoogezand uitgewerkt. ESKA heeft in 2016 een rejectsvergasser in bedrijf genomen om haar stoomvoorziening te verduurzamen en de transporten te beperken. Voor de bestaande WKC is de stoomproductie daarmee lager geworden. Gelijktijdig zijn de marktprijzen voor gas en elektriciteit ook sterk veranderd ten opzichte van de tijd van ingebruikname van de WKC. BlueTerra is gevraagd om een nieuwe visie uit te werken voor de toekomst van de huidige WKC inclusief vergasser en hulpketels, alsmede de persluchtvoorziening.

In deze toekomstvisie is rekening gehouden met de staat van de machinerie en toekomstverwachtingen voor de productielocatie in Hoogezand. BlueTerra heeft alle denkbare varianten met ESKA geïnventariseerd en met een multi-criteria analyse (MCA) teruggebracht tot 5 hoofdvarianten. Van deze 5 hoofdvarianten is de techniek, de investering en een businesscase uitgewerkt. Op basis hiervan is een concreet advies opgesteld met een planning voor de uitvoering van de verschillende stappen in de komende jaren. Inmiddels is ESKA bezig met het uitrollen van deze visie.