Uitbreiding energievoorziening Antonius Ziekenhuis Sneek

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft de energievoorziening uitgebreid. Een belangrijke uitdaging was om alle werkzaamheden zo te plannen en te organiseren dat het ziekenhuis hiervan zo min mogelijk hinder ondervond. Het Antonius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van ruim driehonderd bedden. Het ziekenhuis biedt een uitgebreid pakket aan medisch- en specialistische zorg, onderzoek en behandeling en vervult een belangrijke regionale functie voor Zuidwest-Friesland en de Noord-Oostpolder.

Verbetering hoofdstructuur
Het huidige ziekenhuisgebouw is in 1994 in gebruik genomen. Sinds die tijd zijn er diverse uitbreidingen toegevoegd en verbouwingen gerealiseerd. De energievoorziening van het AZS was op een aantal punten gevoelig voor storingen. Hierdoor was een spanningsuitval van het ziekenhuis mogelijk. Ook de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening zat tegen het maximum aan. Daarom is ervoor gekozen om de hoofdstructuur van de elektriciteitsvoorziening te verbeteren. BlueTerra adviseerde hierbij; wij ontwierpen de installatie, stelden de bestekken op en begeleidden de uitvoering.

Resultaat
Het ziekenhuis heeft een nieuw inkoopstation van 2 MVA (uitbreidbaar tot 4 MVA). Verder is er een nieuwe MS-ruimte met een onderstation, twee trafo’s van 630 kVA en een nieuwe NSA van 1.000 kVA. Ook beschikt het ziekenhuis over een nieuwe laagspanningsverdeler. De ringleiding vanuit het inkoopstation naar het nieuwe onderstation is door middel van een gestuurde boring onder het ziekenhuis doorgemaakt. Tussen de bestaande hoofdverdeler en de nieuwe hoofdverdeler zijn koppelingen aangebracht, waarmee het mogelijk is om een sectie van de andere verdeler te voeden. Voor de besturing van de hoofdschakelaars en de NSA is gekozen voor Woodward controllers met een overkoepelende PLC met een touchdisplay. De bestaande hoofdverdeler en NSA zijn na het gereedkomen van de nieuwe installatie omgebouwd en ook voorzien van de Woodward controllers en PLC, zodat de bedrijfsvoering van beide installaties gelijk is.

Rol BlueTerra

  • Ontwerp installaties
  • Opstellen bestekken
  • Uitvoeringsbegeleiding