De Universiteit Utrecht wenst een hoge betrouwbaarheid van het warmtenet op De Uithof. Een storing mag absoluut niet voorkomen vanwege kritische processen die plaatsvinden in de gebouwen met een laboratoriumfunctie. In samenwerking met BlueTerra Energy Experts is in dat kader het “Zeker Warm”-project uitgevoerd. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten opgestart, waaronder de aanbesteding van een deel van het warmtenet, gebouwanalyses en de aanpassing en vervanging van het ketelhuis.

Uitvoering
BlueTerra Energy Experts heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht de risico’s van het
warmtenet geanalyseerd.

Zeker Warm-plan

Het “Zeker Warm”-plan voorziet in een extreem hoge betrouwbaarheid van het warmtenet en een aanzienlijke energiekostenbesparing. De Universiteit realiseert de energiebesparing voor een groot deel door

temperatuurverlaging van het warmtenet van 115/75°C naar 90/60°C. Door de temperatuurverlaging benut de Universiteit de voordelen van de WKK optimaal.

Resultaten
Op het programma staan de uitvoering van verbetermaatregelen van de storingsscenario’s en andere deelprojecten van het “Zeker Warm”-plan. Naar verwachting verlaagt de Universiteit binnen drie jaar de temperatuur van zowel de gebouwen als van het warmtenet. Hierdoor besparen de afnemers 20% op de warmtekosten door toename van het rendement van het warmtenet. Bijkomend voordeel is het positieve effect op de EPG.