Verbeteren procesefficiency HAK

“HAKken in verspilling”, zo noemt HAK een van haar interne campagnes om te komen tot een continue verbetering van kwaliteit en veiligheid. Ook verbetering van de energie-efficiency is hiervan een onderdeel. BlueTerra Energy Experts heeft HAK – deelnemer aan het MJA3 convenant – ondersteund bij het opstellen van het Energie Efficiency Plan (EEP) voor de periode 2017 – 2020.

De MJA3 maatregelenlijsten en de erkende maatregelenlijst voor de groenten- en fruitverwerkende sector zijn doorgenomen. HAK heeft vrijwel alle maatregelen al gerealiseerd, maar het

doornemen van de lijsten leverde wel weer ideeën op voor nieuwe maatregelen. Het resultaat is een EEP met daarin maatregelen die in vier jaar een energie-efficiencyverbetering beogen van 12,6% door ruim 20 maatregelen. Zo’n 80% van deze maatregelen heeft betrekking op verbetering van de procesefficiency.

In deze periode van vier jaar worden de maatregelen uitgevoerd en jaarlijks wordt het resultaat gemonitord. Hierbij heeft BlueTerra Energy Experts ook ondersteund.