SDE++ subsidie keert terug op 21 september 2021
26472
post-template-default,single,single-post,postid-26472,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

SDE++ subsidie keert terug op 21 september 2021

Na de zomer gaat de SDE++ weer open. De SDE++ is de belangrijkste subsidie voor grotere energieprojecten en het aanvraagloket gaat inmiddels nog maar één keer per jaar open. De eerste inzichten zijn als volgt.

De definitieve regeling is nog niet gepubliceerd maar afgaande op het PBL advies en de Kamerbrief krijgen we alvast een eerste beeld. De regeling opent op 21 september 2021 en kent een budget van 5 miljard euro. De categorieën bevatten net als vorig jaar onder andere warmtepompen, mechanische damprecompressie CO2-afvang en -opslag. Nieuw wordt de CO2-afvang en levering aan glastuinbouwbedrijven. Het PBL doet zelfs een voorzet voor CO2-afvang bij biomassa-installaties met levering aan de glastuinbouw. Net als vorig jaar verwachten we dat CO2-afvang en -opslag het merendeel van het budget gaat claimen (project Athos).

Enkele opvallende zaken in het eindadvies:

  • de vergoeding voor zonPV wordt verder verlaagd
  • windenergie op land is inmiddels praktisch subsidievrij
  • de vergoeding voor biomassa en geothermie wordt verhoogd i.v.m. hogere investeringskosten
  • er komt mogelijk een staffel voor warmtepompen en mechanische damprecompressie. Daarmee wordt de vergoeding voor installaties die minder dan 5000 vollasturen maken een stuk hoger.

De indiening vraagt om de nodige ervaring in de samenstelling van de documenten, onder andere een haalbaarheidsstudie volgens het format van RVO of de aanvraag van een (bouw-) vergunning. Begin op tijd met de voorbereiding, want het aanvraag loket is dus maar 4 weken per jaar open!

Meer details vindt u in de kamerbrief. U kunt de sheets teruglezen van ons SDE++ webinar op 4 maart. Wilt u weten of de SDE++ bij uw situatie past? Neem contact op met Jeroen Larrivee.